×

Filter

Categorie
 • AI
 • Gemeenten
 • Overheid
 • Veiligheid/politie
 • Zorg
Onderwerpen
 • Digitalisering en Ethiek
 • Digitalisering in de zorg
Jaartallen
 • 2021
 • 2022
 • 2023
Partijen betrokken bij deze case
 • 's Heeren Loo
 • Allerzorg
 • Argaleo
 • Bibliotheek Kennemerwaard
 • Centraal Bureau voor de Statistiek
 • City Deal
 • De Amerpoort
 • ECP
 • Gemeente Breda
 • Gemeente Eindhoven
 • Gemeente Zwolle
 • Jeroen Bosch Ziekenhuis
 • Kennisplatform EVB+
 • LUMC
 • Maastricht University
 • Maastro
 • Mentorschap Midden en Noordoost Brabant
 • Ministerie OC & W
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Nederlandse AI Coalitie
 • NL AI Coalition
 • OFL
 • Patiënt Plus
 • Patiëntenfederatie
 • Politie
 • Profilia Zorggroep
 • Provincie Noord-Brabant
 • Provincie Noord-Holland
 • Provincie Overijssel
 • Reinaerde
 • SIZA
 • Stedin
 • Trimbos Instituut
 • UMCU
 • Universiteit Twente
 • Vecht en IJssel

Gemeente Breda – Digital Twin

Op 27 maart 2023 organiseerde Gemeente Breda, samen met ECP, een sessie Begeleidingsethiek rondom de casus Digital Twin. Een Digital twin is een digitale kopie van de stad, met als doel het repliceren van beleidskeuzes.De data hiervoor komt uit verschillende bronnen, zoals sensoren, internetbronnen en andere databronnen. Later worden hier nog andere bronnen aan toegevoegd […]

Betrokken partijen

ECP
Gemeente Breda

Kennisplatform EVB+ – Biofeedback Sense-It App

Op 14 februari organiseerde Kennisplatform EVB+ samen met ECP een sessie Begeleidingsethiek rondom de Biofeedback sense-it app. Kennisplatform EVB+ is een platform dat kennis en expertise deelt rondom mensen met een Ernstige Verstandelijke Beperking en Moeilijk verstaanbaar gedrag (EVB+). Mensen met EVB+ hebben beperkte verstandelijke en communicatieve vermogens en hebben in hun leven intensieve hulp […]

Betrokken partijen

ECP
Kennisplatform EVB+

Bibliotheek Kennemerwaard – Behandelkeuzehulp PROSPECT

Op 9 november 2022 organiseerde Bibliotheek Kennemerwaard een sessie Begeleidingsethiek omtrent de casus ‘PROSPECT’. Mensen met prostaatkanker staan vaak voor een zeer moeilijke keuze: welkebehandeling moet ik kiezen? PROSPECT is een behandelkeuzehulp die mensenhelpt bij het maken van deze beslissingen. Het doel van PROSPECT is ompatiënten met prostaatkanker betere ondersteuning te bieden tijdens debehandeling. PROSPECT […]

Betrokken partijen

Patiëntenfederatie
Maastricht University
Maastro
ECP
Patiënt Plus
NL AI Coalition
Bibliotheek Kennemerwaard

Ethiektafels Politie Nederland

In de tweede helft van 2019 heeft Politie Nederland het verzoek gedaan aan ECP om met begeleidingsethiek aan de slag te gaan in de concrete politiecontext. De behoefte was om meer over deze benadering van ethiek te leren en te ervaren of dit passend zou zijn voor de politie. Daartoe zijn twee ethiektafels georganiseerd. Tijdens […]

Betrokken partijen

Politie
ECP

Provincie Noord-Holland – Engineeringskosten Opdrachtgever

Eind juni organiseerde provincie Noord-Holland in samenwerking met ECP een sessie Begeleidingsethiek rondom de casus Engineeringskosten Opdrachtgever. Technologie zou worden ingezet als dataoplossing om de engineeringskosten van projecten te analyseren. Hierdoor kunnen kerngetallen en omgevings- en projectkenmerken achterhaald worden. De workshop Begeleidingsethiek werd georganiseerd om te kijken hoe de technologie op een ethische manier geïmplementeerd […]

Betrokken partijen

Provincie Noord-Holland
ECP

Provincie Noord-Brabant – Real-Time meten van Emissies bij Boerderijen

In september organiseerde provincie Noord-Brabant in samenwerking met ECP een sessie begeleidingsethiek over de casus ‘Het real-time meten van ammoniak emissiesbij varkenshouderijen’. De Provincie vindt een gezonde leefomgeving zeer belangrijk en om de doelstelling van een emissie loze landbouw te behalen, streeft ze naar een dalende trend in stik- en fijnstof emissies bij veehouderijen. De […]

Betrokken partijen

Provincie Noord-Brabant
ECP

Provincie Noord-Holland – Ruimtelijke Ontwikkeling bij Waterveiligheid

In oktober 2022 organiseerde Provincie Noord-Holland in samenwerking met ECP een sessie begeleidingsethiek over de casus ‘Ruimtelijke ontwikkeling bij waterveiligheid’. Hierbij lag de focus op “Datagedrevenwerken” waarbij doelen werden gesteld die met behulp van technologie gerealiseerd moeten worden. Op korte termijn zou dit betekenen dat de LSG-kaart (Lokale Schade Gevaarkaart) gebruikt wordt. Deze kaart kan […]

Betrokken partijen

Provincie Noord-Holland
ECP

Gemeente Zwolle – 3DNL

In oktober organiseerde de gemeente Zwolle samen met ECP een sessie Begeleidingsethiek over de casus ‘3DNL’. 3DNL is een product van Cyclomedia en heeft als doel om een fotorealistisch beeld te geven van de gemeente Zwolle. De technologie combineert point Cloud data met foto’s om zo een fotorealistisch beeld te geven van de gemeente Zwolle. […]

Betrokken partijen

Gemeente Zwolle
ECP

Provincie Noord-Holland – Bezoekersstromen natuur- en recreatiegebieden

In augustus organiseerde de provincie Noord Holland, in samenwerking met ECP, een sessie begeleidingsethiek over de casus ‘Bezoekersstromen natuur- en recreatiegebieden’. De technologie in kwestie bevat 3 componenten. Allereerst, locatiebepaling van mobiele apparaten – het meetmiddel van de bezoekersstromen in natuur- en recreatiegebieden. Ten tweede, data aggregatie via Resono, de partij die de gegevens ontvangt. […]

Betrokken partijen

Provincie Noord-Holland
ECP

Gemeente Breda – Inzet Drones Hazeldonk

De gemeente Breda heeft in samenwerking met ECP een sessie Begeleidingsethiek georganiseerd rondom de inzet van drones op bedrijventerrein Hazeldonk. Onderzocht wordt of door de inzet van een drone onder meer zwerfaval, foutparkeerders, ondermijnende activiteiten en wegdekslijtage kan worden opgespoord. Aan de drone zitten hardware & software zoals camera’s en sensoren. De data die via […]

Betrokken partijen

Gemeente Breda
ECP