×

Filter

Categorie
 • AI
 • Gemeenten
 • Overheid
 • Veiligheid/politie
 • Zorg
Onderwerpen
 • Digitalisering en Ethiek
 • Digitalisering in de zorg
Jaartallen
 • 2021
 • 2022
 • 2023
Partijen betrokken bij deze case
 • 's Heeren Loo
 • Allerzorg
 • Alliander
 • Argaleo
 • Bibliotheek Kennemerwaard
 • Carinova
 • Centraal Bureau voor de Statistiek
 • City Deal
 • De Amerpoort
 • ECP
 • Erasmus Medisch Centrum
 • Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Gall & Gall
 • Gemeente 's Hertogenbosch
 • Gemeente Amersfoort
 • Gemeente Breda
 • Gemeente Eindhoven
 • Gemeente Eindhoven
 • Gemeente Zwolle
 • Jeroen Bosch Ziekenhuis
 • Kennisplatform EVB+
 • LUMC
 • Maastricht University
 • Maastro
 • Mentorschap Midden en Noordoost Brabant
 • Ministerie OC & W
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Nederlandse AI Coalitie
 • NL AI Coalition
 • OFL
 • Patiënt Plus
 • Patiëntenfederatie
 • Politie
 • Profilia Zorggroep
 • Provincie Noord-Brabant
 • Provincie Noord-Holland
 • Provincie Overijssel
 • Provincie Zeeland
 • Quantum Delta Nederland
 • Reinaerde
 • Schluss
 • SIZA
 • Stedin
 • TikTok
 • TNO
 • Trimbos Instituut
 • UMCU
 • Universiteit Twente
 • Universiteit Utrecht
 • Vecht en IJssel
 • Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland
 • VNG
 • Yivi

TikTok – Leeftijdsverificatie met Digitale Identiteit bij Sociale Media

Op 26 juli 2023 organiseerde ECP op initiatief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koningsrelaties een sessie Begeleidingsethiek over de casus ‘Leeftijdsverificatie met digitale identiteit bijsociale media. In deze sessie Begeleidingsethiek staan de technologieën voor het verifiëren van de leeftijd van gebruikers van sociale media centraal. De casus is het gebruik van de digitale […]

Betrokken partijen

TikTok
Schluss
Ministerie van Binnenlandse Zaken
ECP

Nintendo – Leeftijdsverificatie bij Gamingplatforms

Op vrijdag 7 juli 2023 organiseerde ECP op initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken een sessie begeleidingsethiek over de casus “Online games en digitale ID”. Tijdens deze sessie is gekeken naar de mogelijke inzet van digitale identiteit voor leeftijdsverificatie bij Game consoles met behulp van een digitale wallet. De bedoeling is dat ouders een […]

Betrokken partijen

Ministerie van Binnenlandse Zaken
ECP

Gall & Gall – Leeftijdsverificatie met Digitale Identiteit

Op 9 juni organiseerde Gall&Gall samen met ECP een sessie begeleidingsethiek over de casus ‘Leeftijdsverificatie met digitale identiteit bij (online) alcoholverkoop’. Deze sessie was onderdeel van een reeks waardengedreven dialogen geïnitieerd door het ministerie van BZK in samenwerking met ECP als onderdeel van de werkagenda waardengedreven digitalisering. Gall&Gall biedt haar klanten omni-channel convenience. Dit betekent […]

Betrokken partijen

Gall & Gall
Yivi
Ministerie van Binnenlandse Zaken
ECP

Gemeente Amersfoort – Digitaal Rijbewijs

Op 6 juli organiseerde de Gemeente Amersfoort in samenwerking met ECP een sessie Begeleidingsethiek over het digitaal rijbewijs. Deze sessie was onderdeel van een reeks waardengedreven dialogen geïnitieerd door het ministerie van BZK in samenwerking met ECP als onderdeel van de werkagenda waardengedreven digitalisering. Deze sessie Begeleidingsethiek betrof de invoer van het digitale rijbewijs, met […]

Betrokken partijen

Gemeente Amersfoort
ECP
Ministerie van Binnenlandse Zaken

Gemeente Eindhoven – Sentimentanalyse op Sociale Media

Om te weten wat er in de stad speelt en inwoners beter te infomeren, wordt het ‘sentiment’ in de stad gemeten en geanalyseerd. Hiervoor zijn tools beschikbaar die systematisch in kaart brengen wat er online over Eindhoven wordt gezegd op sociale media als Facebook, LinkedIn, Twitter en Instagram. Met een sentimentanalyse, online social media monitoring, […]

Betrokken partijen

Gemeente Eindhoven
ECP

LUMC – De Eerste 1000 Dagen

Op 24 mei 2022 organiseerden het LUMC, het Erasmus MC, de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit Utrecht/ TNO een sessie begeleidingsethiek over de casus ‘De inzet van big data in de eerste 1.000 dagen na conceptie van kinderen in Nederland’. Deze sessie is de eerste in een reeks van drie sessies die over deze […]

Betrokken partijen

LUMC
ECP
Erasmus Medisch Centrum
Erasmus Universiteit Rotterdam
Universiteit Utrecht
TNO

Gemeente ’s Hertogenbosch – Datavoorziening Onregelmatigheden op de Kaart (DOOK)

Op 16 mei organiseerden gemeente ’s-Hertogenbosch en VNG samen met ECP een sessie Begeleidingsethiek over de casus ‘Datavoorziening Onregelmatigheden Op de Kaart (DOOK)’. Het bestrijden van ondermijnende criminaliteit is een beleidsprioriteit van veel gemeenten. Data kunnen helpen om meer inzicht te krijgen in ondermijningsvraagstukken. Middels de Datavoorziening Onregelmatigheden Op de Kaart (DOOK) helpt VNG gemeenten […]

Betrokken partijen

VNG
Gemeente 's Hertogenbosch
ECP

Provincie Zeeland – Car Share app Nabogo

Tijdens deze sessie Begeleidingsethiek staat de app ‘Nabogo’ centraal. De provincie Zeeland overweegt om de app, waarmee je makkelijk en voordelig met anderen kan meerijden naar werk, school of vrijetijdsbesteding, in te zetten binnen de provincie om de mobiliteit te verhogen. Daarnaast wil men de data die de app verzamelt ook gebruiken om op andere […]

Betrokken partijen

Provincie Zeeland
ECP

Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland – Sentimentanalyse op Sociale Media

Wat er online gebeurd heeft steeds vaker invloed op het fysieke leven. Om te zorgen voor een veilige regio en om te weten wat er speelt wordt binnen de veiligheidsregio het ‘sentiment’ in de regio geanalyseerd. Sinds enige tijd wordt er ook gekeken naar wat er online over Noord- en Oost- Gelderland wordt gezegd op […]

Betrokken partijen

Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland
ECP

Carinova – Leefstijlmonitoring door Sensara

Carinova organiseerde samen met ECP een sessie over leefstijlmonitoring. Sensara is een leefstijlmonitoringssysteem voor alleenstaande cliënten, waarbij de vraag is of zij nog veilig zelfstandig thuis kunnen wonen. Carinova is een zorgorganisatie in Zuidwest en Noord-Overijssel die zich inzet om ouder worden op een goede manier te ondersteunen. Met behulp van de Aanpak begeleidingstechniek is gekeken naar […]

Betrokken partijen

ECP
Carinova