×

Filter

Categorie
 • AI
 • Gemeenten
 • Overheid
 • Veiligheid/politie
 • Zorg
Onderwerpen
 • Digitalisering en Ethiek
 • Digitalisering in de zorg
Jaartallen
 • 2021
 • 2022
Partijen betrokken bij deze case
 • 's Heeren Loo
 • Allerzorg
 • Argaleo
 • Centraal Bureau voor de Statistiek
 • City Deal
 • De Amerpoort
 • ECP
 • Gemeente Eindhoven
 • Jeroen Bosch Ziekenhuis
 • LUMC
 • Mentorschap Midden en Noordoost Brabant
 • Ministerie OC & W
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Nederlandse AI Coalitie
 • OFL
 • Patiëntenfederatie
 • Politie
 • Provincie Overijssel
 • Reinaerde
 • SIZA
 • Stedin
 • Trimbos Instituut
 • UMCU
 • Universiteit Twente
 • Vecht en IJssel

Stedin- Intra day planning van monteurs

Op initiatief van Stedin is samen met ECP een sessie Begeleidingsethiek georganiseerd over het nieuwe planningssysteem Intra day. Het systeem is bedoeld om medewerkers van de afdeling Planning beter te ondersteunen. Daarvoor koppelt het systeem diverse data, waaronder data over de beschikbare monteurs, openstaande opdrachten, vaardigheden, locatie van de opdracht (GPS), de verwachte duur van […]

Betrokken partijen

Stedin
ECP

Centraal Bureau voor de Statistiek – toegang OV-data

Om aan de wettelijke taak te blijven voldoen dient het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over kwalitatief hoogwaardige, betrouwbare en onafhankelijke statistische informatie te beschikken. De traditionele databronnen die het CBS gebruikt, zijn steeds minder toereikend. Het uitbreiden van de toegang tot nieuwe databronnen is daarom noodzakelijk. Deze nieuwe databronnen zijn vaak in handen […]

Betrokken partijen

Centraal Bureau voor de Statistiek
ECP

MNO Brabant – Mentor in Beeld

Mentorschap Midden en Noordoost Brabant (MNO Brabant) onderzoekt bij het project ‘Mentor in beeld’ of tablets ingezet kunnen worden om de communicatie tussen de mentoren en cliënten te verbeteren. MNO Brabant bemiddelt bij het vinden en inzetten van mentoren voor meerderjarigen die door geestelijke of lichamelijke beperkingen geen keuzes kunnen maken op het gebied van […]

Betrokken partijen

Mentorschap Midden en Noordoost Brabant
ECP

Allerzorg – Passieve Meetapparatuur in Palliatieve Zorg

Op initiatief van AllerZorg is, tezamen met ECP, een sessie georganiseerd rondom passieve meetapparatuur in palliatieve zorg. Passieve meetapparatuur zorgt ervoor dat vitale functies gemeten kunnen worden, terwijl de patiënt thuis is. Deze technologie wordt nu al toegepast op patiënten met hartfalen, diabetes, en COPD. AllerZorg wil deze doelgroep verder uitbreiden door meetapparatuur toepassen in […]

Betrokken partijen

Allerzorg
ECP

Provincie Overijssel – Kwaliteit Openbaar Bestuur (KOB) viewer

Op initiatief van de provincie Overijssel is, samen met ECP, een workshop Begeleidingsethiek georganiseerd rondom de Kwaliteit Openbaar Bestuur (KOB) viewer. De KOB viewer is een webscraping platform en systeem dat data uit verschillende openbare bronnen (kranten, Twitter en raadsverslagen) analyseert om het sentiment van de berichtgeving te bepalen. Dat doet het systeem per gemeente […]

Betrokken partijen

Provincie Overijssel
ECP

’s Heeren Loo – ‘signaLEREN’ app

Zorginstelling ’s Heeren Loo heeft samen met ECP een sessie georganiseerd rondom de invoering van de ‘signaLEREN’ app. De app kan worden ingezet om cliënten met een verstandelijke handicap meer autonomie te geven in de omgang met stress. Met de app kan een stressniveau worden bepaald en op basis daarvan wordt een interventie geadviseerd welke […]

Betrokken partijen

's Heeren Loo
ECP

De Amerpoort en Reinaerde – De Kookapp

Zorginstellingen De Amerpoort en Reinaerde hebben samen met ECP een workshop begeleidingsethiek georganiseerd rondom de praktisch ethische aspecten van De Kookapp. De Kookapp is een website die ondersteunt bij het kiezen, kopen en bereiden van maaltijden op woongroepen van mensen met een verstandelijke beperking en te gebruiken op laptop, mobiele telefoon en desktop. De Amerpoort […]

Betrokken partijen

De Amerpoort
Reinaerde
ECP

Gemeente Eindhoven – Vitaliteitsplatform

Ook in Eindhoven wordt ethiek belangrijk gevonden, de gemeenteraad heeft onlangs een ethisch afwegingskader vastgesteld. Er gaat ook een ethische commissie ingesteld worden. Nu we steeds vaker met ethische afwegingen te maken krijgen, is het belangrijke om na te gaan hoe je dat verantwoord doet. Kom je wel toe aan een ethische discussie in een […]

Betrokken partijen

Gemeente Eindhoven
ECP

City Deal – Crowd Safety Manager

Digitalisering en technologisering veranderen onze steden, regio’s en dorpen de komende jaren ingrijpend. Maar welke instrumenten hebben we nodig om dat op een zo goed mogelijke manier te laten verlopen? Zodat we de leefbaarheid in onze steden kunnen vergroten en onze democratische waarden kunnen borgen. In de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je […]

Betrokken partijen

City Deal
Politie
Argaleo
ECP

Vecht en IJssel – BedSense

Vecht en IJssel onderzoekt of het de Momo BedSense in kan zetten om bewoners te monitoren. De Momo BedSense is een sensorplaat die op borsthoogte onder het matras van de bewoner wordt geplaatst. De sensoren geven informatie over druk, houding en trillingen. Deze data wordt weergegeven in een app die inzicht geeft in welke bewoners […]

Betrokken partijen

Vecht en IJssel
ECP