×

Filter

Categorie
 • AI
 • Gemeenten
 • Overheid
 • Veiligheid/politie
 • Zorg
Onderwerpen
 • Digitalisering en Ethiek
 • Digitalisering in de zorg
Jaartallen
 • 2021
 • 2022
 • 2023
 • 2024
Partijen betrokken bij deze case
 • 's Heeren Loo
 • Allerzorg
 • Alliander
 • Amsterdam UMC
 • Argaleo
 • Bibliotheek Kennemerwaard
 • Carinova
 • Centraal Bureau voor de Statistiek
 • City Deal
 • De Amerpoort
 • De Zorggroep
 • ECP
 • Erasmus Medisch Centrum
 • Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Gall & Gall
 • Gemeente 's Hertogenbosch
 • Gemeente Amersfoort
 • Gemeente Amsterdam
 • Gemeente Breda
 • Gemeente Eindhoven
 • Gemeente Veldhoven
 • Gemeente Zwolle
 • Gemiva
 • Hallo Ijburg
 • Highberg
 • Hogeschool Windesheim
 • ICTU
 • Jeroen Bosch Ziekenhuis
 • Kennisplatform EVB+
 • LUMC
 • Maastricht University
 • Maastro
 • Mentorschap Midden en Noordoost Brabant
 • Meta
 • Ministerie OC & W
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Nederlandse AI Coalitie
 • NWO
 • OFL
 • Patiënt Plus
 • Patiëntenfederatie
 • Politie
 • Profilia Zorggroep
 • Provincie Noord-Brabant
 • Provincie Noord-Holland
 • Provincie Overijssel
 • Provincie Zeeland
 • Quantum Delta Nederland
 • Reinaerde
 • RTL
 • Schluss
 • SIZA
 • Stedin
 • TikTok
 • TNO
 • Trimbos Instituut
 • UMCU
 • Universiteit Twente
 • Universiteit Utrecht
 • Vecht en IJssel
 • Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland
 • VNG
 • Yivi

Gemiva – HUME Slimme Sok

Op 31 januari 2024 organiseerde VKA (Sinds februari 2024 bekend als Highberg) op initiatief van Gemiva een sessie begeleidingsethiek over de toepassing van de HUME Slimme Sok bij de behandeling van cliënten. De HUME slimme sok is een technische uitvinding die het stressniveau van mensen kan meten. In de sok bevinden zich sensoren die zowel […]

Betrokken partijen

Highberg
Gemiva

Hallo Ijburg- bewonersplatform

In het kader van de Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) werd op 7 februari 2024 i.s.m. Hallo Ijburg en ECP een sessie met de Aanpak Begeleidingsethiek georganiseerd inzake identificatie op het bewonersplatform Hallo IJburg. Deze sessie was onderdeel van een reeks sessies waarin is gekeken naar het gebruik van verschillende […]

Betrokken partijen

Ministerie van Binnenlandse Zaken
ECP
Hallo Ijburg

Pol.is- digitaal meepraten met de overheid

In het kader van de Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) werd op 18 januari 2024 i.s.m. ICTU en ECP een sessie met de Aanpak Begeleidingsethiek georganiseerd inzake Pol.is. Deze sessie was onderdeel van een reeks sessies waarin is gekeken naar het gebruik van verschillende technologieën en instrumenten die invloed hebben […]

Betrokken partijen

Ministerie van Binnenlandse Zaken
ECP
ICTU

Meta – Authentic Name Policy

In het kader van de Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) werd op 27 november 2023 i.s.m. Meta en ECP een sessie met de Aanpak Begeleidingsethiek georganiseerd inzake Authentic Name Policy (ANP). Deze sessie was onderdeel van een reeks sessies waarin is gekeken naar het gebruik van verschillende technologieën en instrumenten […]

Betrokken partijen

Ministerie van Binnenlandse Zaken
ECP
Meta

Gemeente Amsterdam – Opsporen gesloten voertuigen door de inzet van scanauto’s

Op 8 februari 2024 organiseerde de gemeente Amsterdam in het kader van de Adviesfunctie Verantwoord Datagebruik van het programma Interbestuurlijke Datastrategie van de Digitale Overheid een sessie Begeleidingsethiek over de casus ‘Opsporen gestolen voertuigen door de inzet van scanauto’s’. In 2017 is bij de gemeente Amsterdam een pilot gestart waarbij camerabeelden van de scanauto’s van […]

Betrokken partijen

Gemeente Amsterdam
Politie
Highberg

De Zorggroep – Tessa zorgrobot

De sessie vindt plaats bij De Zorggroep in Venlo, de grootste zorgaanbieder in Noord- en Midden Limburg. Zij bieden zorgdiensten aan voor thuis en in woon en zorgcentra. Op steeds meer plekken zetten ze al geruime tijd de zorgrobot Tessa in bij cliënten die zonder begeleiding moeite hebben met eten, drinken, medicatie, aan- en uitkleden, […]

Betrokken partijen

De Zorggroep
ECP

RTL – Generatieve AI voor creatief promotioneel materiaal

Op 12 december 2023 organiseerde RTL op initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken een sessie begeleidingsethiek over de inzet van generatieve AI voor creatief promotioneel materiaal. Aan de workshop namen 14 deelnemers deel. De specifieke technologie en context werden uitgelegd door Marco Gijsen. Hij werkt bij Ad Alliance, dat zich toelegt op het maken […]

Betrokken partijen

ECP
RTL
Nederlandse AI Coalitie

VNG & Amstelland gemeenten – DOOK

Op 13 december 2023 organiseerde de Amstelland gemeenten op initiatief van Abel Koppert (VNG) en Jacco Willemsen (gemeente Amstelveen) een sessie begeleidingsethiek over de casus ‘DOOK’. Aan de workshop namen 17 deelnemers uit verschillende andere gemeenten deel onder leiding van Marlijn Mulder (VKA) en Aldert de Jongste (ECP). Het bestrijden van ondermijnende criminaliteit is een […]

Betrokken partijen

VNG

Amsterdam UMC – Detecteren van medicatie-gerelateerde nierschade met behulp van routinematig verzamelde zorgdata

Op 29 november 2023 organiseerde ECP op initiatief van het team van werkpakket 1 (WP1) van het LEAPfROG-project (Amsterdam UMC) een sessie begeleidingsethiek over de casus ‘Detecteren van medicatie-gerelateerde nierschade met behulp van routinematig verzamelde zorgdata’. Aan de workshop namen 18 personen deel onder leiding van Pieter van Kuilenburg en Daniël Tijink (ECP). De sessie […]

Betrokken partijen

Amsterdam UMC
NWO
ECP

LUMC – Generatieve AI in de zorg

Op 2 oktober 2023 organiseerde het LUMC in samenwerking met ECP een sessie Begeleidingsethiek over generatieve AI in de zorg. Deze sessie was onderdeel van een reeks waardengedreven dialogen geïnitieerd door het ministerie van BZK in samenwerking met ECP als onderdeel van de werkagenda waardengedreven digitalisering. Deze sessie Begeleidingsethiek betrof het gebruik van Autoscriber. Het […]

Betrokken partijen

LUMC
ECP
Ministerie van Binnenlandse Zaken