×

Filter

Categorie
 • AI
 • Gemeenten
 • Overheid
 • Veiligheid/politie
 • Zorg
Onderwerpen
 • Digitalisering en Ethiek
 • Digitalisering in de zorg
Jaartallen
 • 2021
 • 2022
Partijen betrokken bij deze case
 • 's Heeren Loo
 • Allerzorg
 • Argaleo
 • Centraal Bureau voor de Statistiek
 • City Deal
 • De Amerpoort
 • ECP
 • Gemeente Breda
 • Gemeente Eindhoven
 • Gemeente Zwolle
 • Jeroen Bosch Ziekenhuis
 • LUMC
 • Mentorschap Midden en Noordoost Brabant
 • Ministerie OC & W
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Nederlandse AI Coalitie
 • OFL
 • Patiëntenfederatie
 • Politie
 • Profilia Zorggroep
 • Provincie Noord-Brabant
 • Provincie Noord-Holland
 • Provincie Overijssel
 • Reinaerde
 • SIZA
 • Stedin
 • Trimbos Instituut
 • UMCU
 • Universiteit Twente
 • Vecht en IJssel

Provincie Noord-Holland – Engineeringskosten Opdrachtgever

Eind juni organiseerde provincie Noord-Holland in samenwerking met ECP een sessie Begeleidingsethiek rondom de casus Engineeringskosten Opdrachtgever. Technologie zou worden ingezet als dataoplossing om de engenieeringskosten van projecten te analyseren. Hierdoor kunnen kerngetallen en omgevings- en projectkenmerken achterhaald worden. De workshop Begeleidingsethiek werd georganiseerd om te kijken hoe de technologie op een ethische manier geïmplementeerd […]

Betrokken partijen

Provincie Noord-Holland
ECP

Provincie Noord-Brabant – Real-Time meten van Emissies bij Boerderijen

In september organiseerde provincie Noord-Brabant in samenwerking met ECP een sessie begeleidingsethiek over de casus ‘Het real-time meten van ammoniak emissiesbij varkenshouderijen’. De Provincie vindt een gezonde leefomgeving zeer belangrijk en om de doelstelling van een emissie loze landbouw te behalen, streeft ze naar een dalende trend in stik- en fijnstof emissies bij veehouderijen. De […]

Betrokken partijen

Provincie Noord-Brabant
ECP

Provincie Noord-Holland – Ruimtelijke Ontwikkeling bij Waterveiligheid

In oktober 2022 organiseerde Provincie Noord-Holland in samenwerking met ECP een sessie begeleidingsethiek over de casus ‘Ruimtelijke ontwikkeling bij waterveiligheid’. Hierbij lag de focus op “Datagedrevenwerken” waarbij doelen werden gesteld die met behulp van technologie gerealiseerd moeten worden. Op korte termijn zou dit betekenen dat de LSG-kaart (Lokale Schade Gevaarkaart) gebruikt wordt. Deze kaart kan […]

Betrokken partijen

Provincie Noord-Holland
ECP

Gemeente Zwolle – 3DNL

In oktober organiseerde de gemeente Zwolle samen met ECP een sessie Begeleidingsethiek over de casus ‘3DNL’. 3DNL is een product van Cyclomedia en heeft als doel om een fotorealistisch beeld te geven van de gemeente Zwolle. De technologie combineert point Cloud data met foto’s om zo een fotorealistisch beeld te geven van de gemeente Zwolle. […]

Betrokken partijen

Gemeente Zwolle
ECP

Provincie Noord-Holland – Bezoekersstromen natuur- en recreatiegebieden

In augustus organiseerde de provincie Noord Holland, in samenwerking met ECP, een sessie begeleidingsethiek over de casus ‘Bezoekersstromen natuur- en recreatiegebieden’. De technologie in kwestie bevat 3 componenten. Allereerst, locatiebepaling van mobiele apparaten – het meetmiddel van de bezoekersstromen in natuur- en recreatiegebieden. Ten tweede, data aggregatie via Resono, de partij die de gegevens ontvangt. […]

Betrokken partijen

Provincie Noord-Holland
ECP

Gemeente Breda – Inzet Drones Hazeldonk

De gemeente Breda heeft in samenwerking met ECP een sessie Begeleidingsethiek georganiseerd rondom de inzet van drones op bedrijventerrein Hazeldonk. Onderzocht wordt of door de inzet van een drone onder meer zwerfaval, foutparkeerders, ondermijnende activiteiten en wegdekslijtage kan worden opgespoord. Aan de drone zitten hardware & software zoals camera’s en sensoren. De data die via […]

Betrokken partijen

Gemeente Breda
ECP

Provincie Overijssel – Intelligent Speed Adaptation (ISA)

Op initiatief van de provincie Overijssel is, in samenwerking met ECP, een workshop Begeleidingsethiek georganiseerd rondom Intelligent Speed Adaptation (ISA). ISA is een technologie die de verkeersveiligheid verbetert door teadviseren over en/of in te breken op de rijsnelheid bij overschrijding van de terplekke geldende maximum snelheid. De adviserende versie van deze techniekwordt binnenkort verplicht voor […]

Betrokken partijen

Provincie Overijssel
ECP

Profia Zorggroep – Zorgrobot Sara

Op initiatief van Profilia is samen met ECP een sessie Begeleidingsethiek georganiseerd over de zorgrobot Sara. De zorgrobot moet interactie en beweging bij cliënten stimuleren. Dit gebeurt via een scherm waarop cliënten profielen of activiteiten kunnen kiezen. De robot kan bijvoorbeeld muziek spelen en spelletjes doen zoals bewegingsopdrachten. In individuele profielen kan een begeleider een […]

Betrokken partijen

Profilia Zorggroep
ECP

Stedin- Intra day planning van monteurs

Op initiatief van Stedin is samen met ECP een sessie Begeleidingsethiek georganiseerd over het nieuwe planningssysteem Intra day. Het systeem is bedoeld om medewerkers van de afdeling Planning beter te ondersteunen. Daarvoor koppelt het systeem diverse data, waaronder data over de beschikbare monteurs, openstaande opdrachten, vaardigheden, locatie van de opdracht (GPS), de verwachte duur van […]

Betrokken partijen

Stedin
ECP

Centraal Bureau voor de Statistiek – toegang OV-data

Om aan de wettelijke taak te blijven voldoen dient het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over kwalitatief hoogwaardige, betrouwbare en onafhankelijke statistische informatie te beschikken. De traditionele databronnen die het CBS gebruikt, zijn steeds minder toereikend. Het uitbreiden van de toegang tot nieuwe databronnen is daarom noodzakelijk. Deze nieuwe databronnen zijn vaak in handen […]

Betrokken partijen

Centraal Bureau voor de Statistiek
ECP