×

Filter

Categorie
 • AI
 • Overheid
 • Veiligheid/politie
 • Zorg
Partijen betrokken bij deze case
 • ECP
 • Jeroen Bosch Ziekenhuis
 • LUMC
 • Ministerie OC & W
 • Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Nederlandse AI Coalitie
 • OFL
 • Patiëntenfederatie
 • Provincie Overijssel
 • SIZA
 • Trimbos Instituut
 • UMCU
 • Universiteit Twente

LUMC – AI-model brughoektumoren

Dit project is ontstaan in samenwerking tussen de afdelingen Radiologie en KNO. Het doel is om geautomatiseerde volumebepalingen te realiseren en uiteindelijk een predictiemodel te creëren, op basis van LUMC data. Dit AI-model zal voorspellingen doen over een individueel groeipatroon en kan uiteindelijk gebruikt worden voor het opstellen van een behandelplan op maat. Een brughoektumor, […]

Betrokken partijen

LUMC
ECP

Provincie Overijssel – Satellietobservatie voor handhaving bedrijvenlocatie

De Provincie Overijssel voert diverse experimenten uit in het Innovatie en Datalab met nieuwe data toepassingen. Een van deze pilots betreft automatische veranderingsdetectie voor toezicht en handhaving. Hierbij is de volgende onderzoeksvraag gesteld: is het mogelijk om op basis van automatische beeldherkenning van luchtfoto’s en satellietbeelden veranderingen op bedrijfslocaties te herkennen? De case waarover de […]

Betrokken partijen

Provincie Overijssel
ECP

Ministerie OC & W – Clouddiensten in het onderwijs

Clouddiensten voor het onderwijs geven instellingen de mogelijkheid om leer- en werkprocessen in het onderwijs op een nieuwe manier te faciliteren. Met het groeiende gebruik van deze diensten is het daarom ook van belang na te gaan hoe deze op een verantwoorde manier ingezet kunnen worden. Om deze elementen te verkennen wordt aan de hand […]

Betrokken partijen

Ministerie OC & W
ECP

UMCU – U-prevent

U-Prevent biedt interactieve evidence based risicovoorspelmodellen om voor een individuele patiënt het risico op het krijgen van hart- en vaatziekten te berekenen, het op maat afstemmen van de juiste medicatie en het bepalen van effectieve leefstijlinterventies. U-Prevent helpt om een schatting te maken van het individuele effect van verschillende typen medicatie om te bepalen welk(e […]

Betrokken partijen

UMCU
Nederlandse AI Coalitie
Patiëntenfederatie
ECP

SIZA – Monitoring cliënten

Zorginstelling Siza en Het Dorp organiseerde samen met ECP een workshop begeleidingsethiek om te kijken naar de praktisch ethische aspecten van de introductie van AI voor het Uitluisteren van cliënten gedurende de nacht. Momenteel gebeurt het monitoren van cliënten gedurende de nacht voornamelijk door het uitluisteren op traditionele manier. Enkele gekwalificeerde medewerkers (centralisten) luisteren via […]

Betrokken partijen

SIZA
ECP

Trimbos Instituut – VIA in de GGZ

Het VoortgangsInzicht Algoritme, ontwikkeld door Trimbos instituut in samenwerking met Radboud Universiteit en Universiteit Leiden, geeft patiënt en behandelaar halverwege een behandeltraject een prognose van waar de patiënt aan het einde van de behandeling zal staan. Hierdoor kunnen patiënt en behandelaar halverwege de behandeling in gesprek gaan over de te verwachten resultaten van de behandeling, […]

Betrokken partijen

Trimbos Instituut
ECP

OFL – Kunstmatige intelligentie bij spitsstroken

Slimme camera’s en sensoren worden veelvuldig toegepast in de mobiliteitsbranche. Camera’s en sensoren in, op of rond de (snel)weg worden bijvoorbeeld gebruikt om de doorstroming en de veiligheid te bevorderen en objecten in de openbare ruimte, weggebruikers en verkeerscentrales met elkaar te laten communiceren (zoals bijvoorbeeld talking traffic) of voor verkeersmanagement. Voertuigen worden steeds vaker […]

Betrokken partijen

OFL
ECP

Universiteit Twente – Coronamelder

Coronamelder is een app die burgers een melding geeft op het moment dat ze in de buurt zijn geweest bij iemand die besmet is met het coronavirus. Tijdens een sessie Begeleidingsethiek hebben Daniël Tijink en Peter-Paul Verbeek de ethische aspecten rond deze app verkend, en zijn ze met de burgers gekomen tot een aantal nieuwe […]

Betrokken partijen

Universiteit Twente
ECP

Jeroen Bosch Ziekenhuis – Postoperatieve ligduur

De toenemende digitalisering brengt ingrijpende veranderingen met zich mee, ook binnen de zorg. Nieuwe mogelijkheden voor communicatie, monitoren en diagnosticeren roepen vragen op. Blijft de zorg wel menselijk, of wordt de zorg juist menselijker? Hoe staat het met data, en met privacy? Wat doen algoritmes en wat willen patiënten eigenlijk? Begeleidingsethiek is ethiek die zich […]

Betrokken partijen

Jeroen Bosch Ziekenhuis
ECP

LUMC -The Box en AI

‘De Box’ is een project waarbij patiënten een doos met thuismeetapparatuur meekrijgen zodat zij op afstand gemonitord kunnen worden. Met de aanpak begeleidingsethiek verkende het LUMC de ethische aspecten van deze methodiek.

Betrokken partijen

ECP
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
LUMC