×

Ontstaan van de aanpak

De aanpak begeleidingsethiek is afkomstig uit de werkgroep ethiek en digitalisering van ECP | Platform voor de InformatieSamenleving. In deze werkgroep zaten vertegenwoordigers van ICT-partijen, overheidsorganisaties, maatschappelijke instellingen, academici en vertegenwoordigers uit de sectoren energie, veiligheid en zorg. Allen zochten ze een meer constructieve omgang met ethiek. De werkgroep werd voorgezeten door Peter-Paul Verbeek (Universiteit Twente) en Daniël Tijink (ECP). In 2019 schreven zij de publicatie aanpak begeleidingsethiek.

Over de aanpak

Bij de aanpak begeleidingsethiek horen een aantal kernwoorden:

  • Praktijk: de aanpak begint bij concrete technologische toepassingen in een concrete context. In de praktijk dus, waar waarden, betrokkenen en oplossingen samenkomen.
  • Participatief: De aanpak leunt helemaal op de betrokkenen: burgers, professionals, management/beleid en technici die betrokken zijn bij de toepassing van een technologie. Ze kennen de positieve en negatieve effecten in de praktijk.
  • Constructief: via de aanpak zoeken de deelnemers samen naar ethische handelingsopties: in de technologie, in de context en bij mensen zelf. De vraag is: hoe maken we het ethisch stappen vooruit?

Learning community

De aanpak begeleidingsethiek is van iedereen die ermee wil werken. Via een praktische train-the-trainer cursus worden moderatoren opgeleid, die er in hun eigen organisatie of als consultant mee aan de slag kunnen.

De resultaten van de aanpak begeleidingsethiek zijn voor iedereen beschikbaar. Op deze website staan de verslagen van de cases, uiteraard na toestemming van de deelnemers van de case. Ook andere publicaties zijn vrij beschikbaar.

Er is een learning community van moderatoren die regelmatig bijeen komt. Hier worden onderlinge ervaringen gedeeld en er wordt gezamenlijk geleerd over de aanpak. Dat kan gaan over hoe je de aanpak beter toepast, maar ook wordt gekeken naar aanvullingen of verbeteringen.