×

Missie

Digitale toepassingen worden op een ethische manier onderdeel van de Nederlandse (Europese) samenleving.

Daartoe stimuleren en ondersteunen we de ontwikkeling en het gebruik van een constructieve, participatieve aanpak voor ethiek en digitalisering: begeleidingsethiek.

Learning community of practice

Het platform is een community van verschillende partijen in verschillende (werk)vormen die bijdragen aan de missie. Er is een bureau, een werkgroep, er zijn initiatiefnemers van sessies, en deelnemers, er zijn moderatoren (in-opleiding), onderzoekers.

In het platform komen ook subcommunities samen. In die subcommunities worden een aantal sessies gehouden en wordt er ook over de grenzen van die sessie geleerd. Bijvoorbeeld over de integratie van (begeleidings)ethiek in de organisatie, over handelingsopties die breder ontwikkeld moeten worden, over de effecten van de participatie (draagvlak, ethische houding) of over de plek van begeleidingsethiek in een  kunnen worden. Soms zijn daar ook onderzoekers bij betrokken en in elk geval brede vertegenwoordiging binnen het netwerk of de organisatie.

Er ontstaan van dit soort subcommunities bij de politie, VNG/gemeentes, de provincie, delen van de zorg. Denk je dat dat je ook een subcommunity wilt vormen, neem contact op met Daniël Tijink.

Bureau begeleidingsethiek

Het ECP-bureau ondersteunt het platform. Daar zijn de volgende personen bij betrokken.

Edwin Borst
Edwin Borst
Secretaris edwin.borst@ecp.nl
Aldert de Jongste
Aldert de Jongste
Zorg aldert.de.jongste@ecp.nl
Daniël Tijink
Daniël Tijink
Projectleider daniel.tijink@ecp.nl
Ellen Ter Beek
Ellen Ter Beek
Communicatie ellen.terbeek@ecp.nl

ECP- werkgroep ethiek en digitalisering

ECP | Platform voor de Informatiesamenleving kent meerdere breed samengestelde werkgroepen. Eind 2018 is de werkgroep ethiek en digitalisering gestart, hieruit is de aanpak begeleidingsethiek voortgekomen.

In de werkgroep zitten mensen uit ICT-bedrijfsleven (IBM, KPN, Facebook, en Microsoft), uit de overheid (ministeries BZK, EZK en V&J, en de VNG), uit sectoren zorg (LUMC, SiZA), energie (Topsector en Alliander), en Veiligheid (NCSC, Nationale Politie) en uit de wetenschap (UT, TUD, EUR, UvT, RUL) en daarnaast SIDN(-fonds), Dienst Koninklijk Huis en ECP. De werkgroep wordt geleid door prof.dr.ir. Peter-Paul Verbeek (UT), dr.ir. Daniël Tijink (ECP).

Op dit moment bestaat de werkgroep uit de volgende leden: Pallas Agterberg (Alliander), Brigitte Boon (Academy Het Dorp), Edwin Borst (ECP), Roxane Daniels (VNG), Valerie Frissen (SIDN Fonds), Harry van Geijn (Microsoft), Edo Haveman (Facebook), Jeroen van der Ham (NCSC, ministerie van Veiligheid en Justitie), Jos Huigen (KPN), Esther Keymolen (Universiteit Tilburg), Roelof Meijer (SIDN), Rob Nijman (IBM), Theo van der Plas (Nationale Politie), Bettine Pluut (Erasmus Universiteit), Erik van de Poel (Dienst Koninklijk Huis), John Post (Topsector Energie), Sabine Roeser (TU Delft), Mildo van Staden (Ministerie van Binnenlandse Zaken), Daniel Tijink (ECP), Peter-Paul Verbeek (Universiteit Twente), Pauline Verhaak (Ministerie van Veiligheid & Justitie), Joost van der Vleuten (ministerie van Economische Zaken), Martine de Vries (LUMC), Sander van der Weide (Ministerie van Economische Zaken).