×

Op 4 juni 2024 organiseerden op initiatief van Marian Versteegen en Michiel Wisse een sessie Aanpak Begeleidingsethiek over de casus ‘Inzet van AI in de werkprocessen’. Aan de workshop namen 13 deelnemers deel onder leiding van Gijske de Boo en Stephan de Valk (namens ECP).

Het gebruik van AI heeft ook bij Lentl zijn intrede gedaan in de werkprocessen. Maar nog niet eerder heeft men in de organisatie systematisch en methodisch stilgestaan bij de voor- en nadelen die dat gebruik zou kunnen hebben, waar en wanneer gebruik juist gewenst of ongewenst is, hoe dat van invloed is op dagelijkse werkprocessen, welke visie en beleid daarop ontwikkeld zou moeten worden, en welke nieuwe of aangepaste kaders voor de werkprocessen wenselijk en noodzakelijk zijn.

In deze casus kijken we naar de inzet van AI binnen de werkzaamheden van de sociaal werker waarbij zaken op schrift gesteld moeten worden. Een concreet voorbeeld hiervan heeft zich recent voorgedaan toen een sociaal werker gebruik heeft gemaakt van ChatGPT bij het schrijven van een zogenaamde toewijzing.

Lees hier het hele verslag.