×

Op donderdag 11 april 2024 organiseerde Landstede MBO op initiatief van Marian Soepenberg Landstede MBO een sessie begeleidingsethiek over de casus ‘Inzet Immersive Room binnen het MBO onderwijs’. Deze workshop maakt deel uit van de reeks ‘Waardegedreven dialogen’, een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninksrijksrelaties.

Landstede MBO locatie Dokterspad (Zwolle) beschikt sinds enkele jaren over het Innovatief Trainingscentrum (ITC) voor alle zorg- en welzijnsopleidingen van Landstede MBO. Binnen het ITC wordt o.a. simulatieonderwijs vormgegeven en gestimuleerd op verschillende manieren, waaronder middels de Immersive Room. De Immersive Room is een interactieve ruimte waarin er op verschillende manieren getraind en geoefend kan worden door studenten.

De volgende onderzoeksvraag staat centraal: Hoe kan de Immersive Room optimaal benut worden bij het opleiden van studenten binnen de Zorg- en Welzijnsopleidingen van Landstede MBO en wat betekent dit voor het handelen en professionalisering van de onderwijsprofessionals?

Hieruit voortvloeiend komt de casus voor de sessie: Hoe kunnen we de immersive room inzetten binnen het onderwijs van de zorg- en welzijnsopleidingen van Landstede MBO?

Lees hier het verslag.