×

Op 20 november 2023 organiseerde de gemeente Schagen op initiatief van Abel Koppert (VNG) en Marc Emmink (gemeente Schagen) een sessie begeleidingsethiek over de casus ‘DOOK’.

Het bestrijden van ondermijnende criminaliteit is een beleidsprioriteit van veel gemeenten. Data kunnen helpen om meer inzicht te krijgen in ondermijningsvraagstukken. Middels de Datavoorziening Onregelmatigheden Op de Kaart (DOOK) helpt VNG Realisatie gemeenten bij het signaleren van onregelmatigheden op diverse thema’s, bijvoorbeeld bedrijventerreinen.

DOOK geeft gemeenten op basis van data uit verschillende basisregistraties en open databronnen inzicht in onregelmatigheden. DOOK past als technische oplossing in het werkproces zoals is beschreven in de signaleringstools van Taskforce-RIEC en Avans Hogeschool. Deze Handreikingen Informatiebeeld beschrijven een werkproces voor gemeenten om signalen van mogelijke ondermijnende criminaliteit op een gestructureerde en juridisch verantwoorde wijze op te werken tot een informatiebeeld. Op basis van dit informatiebeeld kan de gemeente dan weer passende preventieve of repressieve acties uitvoeren. Er zijn signaleringstools op de volgende thema’s: bedrijventerreinen, autobranche, winkelgebieden, buitengebied, recreatieparken, onrechtmatig gebruik van woningen, vastgoedspeculatie en garageboxen.

Lees hier het hele verslag.