×

Met die woorden van dichteres Astrid Lampe begon en eindigde staatssecretaris Alexandra van Huffelen (BZK) van digitalisering haar speech op de bijeenkomst waarin ze de kabinetsbrede visie generatieve AI (GAI) lanceerde. Dat deed ze samen met de vrouwelijke bewindspersonen: Karine van Gennip (SZW), Micky Adriaansens (EZK) en Peter Snijders, de burgemeester van Zwolle. 

Generatieve AI biedt kansen en risico’s, afhankelijk van de specifieke ontwikkeling, de toepassing van de technologie en de intenties dan wel expertise van de gebruiker. In de visie onderstreept het kabinet dan ook de noodzaak om actief in te spelen op zowel de uitdagingen als kansen van deze disruptieve en tegelijk veelbelovende technologie. Daarmee sluit deze visie aan bij de ambities van de Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren.

De sessies met de aanpak begeleidingsethiek (ABE) die in het kader van de Werkagenda zijn gehouden over GAI in het onderwijs, de zorg, bij de politie en binnen de media hebben als input voor de visie gediend. Ook vanuit ABE vinden we niets zo erg als werkloos toezien, daarom organiseren we waar we maar gevraagd worden ethiek sessies met betrokkenen, zodat we samen vorm kunnen geven aan hoe we met GAI omgaan. 

Gezien de snelle ontwikkeling van generatieve AI zullen er ook dit jaar dialogen plaatsvinden aan de hand van de aanpak begeleidingsethiek waarbij we mensen betrekken uit alle lagen van de maatschappij. Immers ervaren niet alleen overheden en bedrijven de gevolgen van de ontwikkeling en toepassing van GAI, ook burgers die in hun dagelijks leven met deze technologie te maken krijgen, bieden zeer belangrijke inzichten die uiteindelijk nodig zijn voor de ontwikkeling van een waardengedreven, gezamenlijk, interbestuurlijke en intersectorale aanpak.