×

Op 2 oktober 2023 organiseerde de Nationale Politie in samenwerking met ECP een sessie Begeleidingsethiek over digitale avatars in communicatie met burgers. Deze sessie was onderdeel van een reeks waardengedreven dialogen geïnitieerd door het ministerie van BZK in samenwerking met ECP als onderdeel van de werkagenda waardengedreven digitalisering.

De aanwezige organisaties willen de mogelijke inzet van een online digitale persona voor contact met burgers onderzoeken. Inspiratie bij de sessie is de huidige chatbot Wout van de Nationale Politie. De inzet van deze technologie is nog zeer speculatief. Voor de sessie wordt ervan uitgegaan dat de avatar wordt ingezet door de politie voor “eerstelijns contact” met burgers. Primaire rol van de avatar is basis-vragen beantwoorden en doorverwijzen naar relevante afdelingen. Centraal in deze sessie staat de verschijningsvorm, het uiterlijk, van de avatar. We gaan uit van een niet van een persoon te onderscheiden bewegende beeltenis. De audio-opties, het script en de content van het gesprek laten we buiten beschouwing.

Het hele verslag is hier terug te lezen.