×

Op 9 november 2023 organiseerde de Hogeschool Windesheim in samenwerking met ECP een sessie Begeleidingsethiek over generatieve AI in het onderwijs. Deze sessie was onderdeel van een reeks waardengedreven dialogen geïnitieerd door het ministerie van BZK in samenwerking met ECP als onderdeel van de werkagenda waardengedreven digitalisering.

Deze sessie Begeleidingsethiek betrof het gebruik van Chat-GPT door studenten.

Het hele verslag is hier terug te lezen.