×

“Een voorbeeld is de Aanpak BegeleidingsEthiek, waarmee je samen met alle betrokkenen kijkt hoe je een toepassing kunt begeleiden bij de invoering ervan in de samenleving. Zodat je recht kunt doen aan gezamenlijk geformuleerde waarden. Op zo’n aanpak kunnen we goed op voortbouwen.”

Bij de KIVI Technologielezing 2023 werd ook de Aanpak Begeleidingsethiek benoemd in de speech van Jeannine Peek. Peek, boegbeeld topsector ICT, sprak in haar speech over de digitale transitie en benoemde dat deze op dit moment niet serieus genoeg genomen wordt.

In haar speech draagt Peek verschillende redenen aan waarom de digitale transitie niet serieus genoeg wordt genomen en kaart daarbij verschillende kansen en bedreigingen aan. Bij de verschillende oplossingsrichtingen pleit ze onder andere voor het ontwikkelen van een ethische benadering die helpt om bij technologische ontwikkeling de waarden te borgen die we als samenleving belangrijk vinden. Als voorbeeld wordt hierbij verwezen naar de Aanpak Begeleidingsethiek.

De methodiek van de Aanpak Begeleidingsethiek kan namelijk goed worden toegepast op casussen met Artificiële intelligentie. Zo werd de methode bijvoorbeeld gebruikt bij een AI die risico’s op hart- en vaatziekten kan voorspellen, en bij een Voortgangs Inzicht Algoritme die patiënt en behandelaar halverwege het behandeltraject een prognose kan geven over waar de patiënt aan het einde van het traject staat. Recent is de Aanpak ook ingezet rondom Quantum technologie, waaruit bleek dat de methode ook past bij technologieën die nog sterk in ontwikkeling zijn.

De hele speech van Jeannine Peek is hier terug te lezen.