×

Het VoortgangsInzicht Algoritme, ontwikkeld door Trimbos instituut in samenwerking met Radboud Universiteit en Universiteit Leiden, geeft patiënt en behandelaar halverwege een behandeltraject een prognose van waar de patiënt aan het einde van de behandeling zal staan. Hierdoor kunnen patiënt en behandelaar halverwege de behandeling in gesprek gaan over de te verwachten resultaten van de behandeling, of dit aansluit bij de oorspronkelijke verwachtingen en of eventueel aanpassingen in de behandelstrategie gewenst zijn.

Met behulp van de Aanpak begeleidingstechniek is gekeken naar mogelijke effecten van de toepassing en welke waarden een rol spelen. Vervolgens werd geïnventariseerd welke acties kunnen worden ondernomen om de positieve consequenties waar mogelijk te versterken of de negatieve impact op belangrijke waarden te beperken.

Lees het verslag van deze sessie hier.