×

In het kader van de Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) organiseert de Aanpak Begeleidingsethiek (ABE) gedurende 2024 meerdere sessies rondom vier thema’s: immersive tech, algoritmes bij de overheid, neurotechnologie en generatieve AI.

Als we willen dat digitale technologie vóór onze samenleving blijft werken, als we kansen willen benutten en risico’s willen mitigeren, dan moet digitalisering waardengedreven en mensgericht zijn vormgegeven en moeten we als samenleving, bedrijfsleven en overheid samen optrekken.

Dit uitgangspunt van de Werkagenda staat ook centraal bij de Aanpak Begeleidingsethiek. Met een brede vertegenwoordiging van betrokken burgers, professionals, beleidsmakers en technici wordt tijdens de sessies met de ABE het gesprek aangegaan rondom één van de vier technologieën die dit jaar gekozen zijn.

Onder begeleiding van een moderator wordt een casus besproken en noemen de betrokkenen mogelijke positieve en negatieve effecten van de technologie. De co-moderator schrijft gelijktijdig mee en vertaalt deze effecten naar achterliggende waarden. Met behulp van die waarden genereren de deelnemers handelingsopties. Die hebben betrekking op het ontwerp van de technologie, de omgeving en de mens die ermee te maken heeft.

Op die manier realiseert de ABE een samenleving waarin iedereen wordt uitgenodigd om mee te praten over de brede implementatie van nieuwe digitale technologieën. Interesse om deel te nemen rondom één van deze thema’s? Mail naar info@begeleidingsethiek.nl.

Op maandag 23 september organiseert de Aanpak Begeleidingsethiek in samenwerking met ECP en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties de ‘Conferentie Waardengedreven Dialogen – Immersive Tech’ in Bleyenberg, Den Haag. Meer informatie over de conferentie en een aanmeldlink vind je hier.