×

Op maandag 23 september organiseert de Aanpak Begeleidingsethiek in samenwerking met ECP en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties de ‘Conferentie Waardengedreven Dialogen – Immersive Tech’ in Bleyenberg, Den Haag.

Wat betekent het om ondergedompeld te zijn in een digitale wereld? En hoe kunnen we immersieve technologieën op een verantwoorde wijze inzetten in onze samenleving, bedrijven en organisaties?

Virtual-, augmented- en mixed reality, technologieën die onder de verzamelnaam ‘immersive tech’ worden geschaald, vinden een steeds bredere toepassing. De fysieke wereld smelt samen met virtuele werelden tijdens onze dagelijkse bezigheden, zoals werken en reizen, en binnen verschillende sectoren zoals zorg en veiligheid in de vorm van virtuele trainingen. Welke effecten zien we in de al bestaande toepassingen hiervan in de praktijk?

Het afgelopen kwartaal organiseerde ECP i.s.m. het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties meerdere sessies met de Aanpak Begeleidingsethiek (ECP) om deze effecten te verkennen. Samen met de deelnemers van deze sessies zijn de achterliggende (publieke) waarden die een rol spelen bij immersieve technologieën geïdentificeerd. Én zijn handelingsperspectieven ontworpen om verantwoorde toepassing hiervan te realiseren.

Benieuwd wat immersive tech betekent in concrete praktijksituaties? Kom 23 september naar de Conferentie Waardengedreven Dialogen – Immersive Tech en ga in breder verband de dialoog aan over deze technologieën die steeds meer worden gebruikt in ons dagelijks leven én op de werkvloer. Verzekerd zijn van een plekje? Meld je vast aan en zet de datum in je agenda.

Voorlopig programma

13.30 – 14.00 uurInloop met koffie en thee
14.00 – 16.45 uurPlenaire programma (incl. pauze)
16.45 – 17.45 uurBorrel & netwerken