×

Binnen vrijwel alle sectoren en domeinen vindt steeds vaker digitalisering of automatisering plaats in processen. In alle hoeken van de economie en de samenleving lopen pilots en implementatietrajecten waarbij sensoren geplaatst worden en algoritmes beslissingen ondersteunen, gegevens filteren en sensordata verwerken. De workshop Aanpak Begeleidingsethiek biedt concrete handvaten voor het ethisch implementeren van technologie.

Deze handleiding omvat alle instructies om een workshop begeleidingsethiek
te organiseren en is bewust beknopt gehouden. Daarbij is er gelukkig veel
achtergrondmateriaal beschikbaar in de bijlagen of online. In de bijlage is een
plan van aanpak voor de workshop opgenomen, voorbeelden van resultaten uit
verschillende onderdelen van de workshop en algemene tips voor de rol van
moderator.

Handleiding Begeleidingsethiek

Download publicatie