×

Graag nodigen wij u van harte uit voor de Conferentie Waardengedreven Dialogen – Sociale media monitoring op maandag 3 juli van 13.30 – 18.00 uur bij de Social Impact Factory, Vredenburg 40, te Utrecht.

De conferentie staat in het teken van de Waardengedreven Dialogen omtrent sociale media monitoring in het openbaar bestuur. Er zijn drie dialogen gehouden aan de hand van de Aanpak Begeleidingsethiek (ECP) bij de gemeentes Breda en Eindhoven en bij de veiligheidsregio Noord-Oost Gelderland. De dialogen zijn onderdeel van de Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Tijdens deze conferentie worden de resultaten van de dialogen gepresenteerd en gaan we in breder verband de dialoog aan hierover.

Voorlopig programma
13.30 uur – Inloop
14.00 uur – Opening en welkom
14.05 uur – Introductie: Waardengedreven digitaliseren
14.40 uur – De casussen: Inzet sociale media monitoring in het openbaar bestuur
15.10 uur – Koffiepauze
15.25 uur – Resultaten: Van effecten en waarden naar handelingsopties
16.00 uur – Panelgesprek
16.45 uur – Afsluiting
17.00 uur – Netwerkborrel
18.00 uur – Einde bijeenkomst

Zet de datum vast in uw agenda. De uitnodiging met het definitieve programma volgt binnenkort. U kunt zich via deze link aanmelden voor de conferentie.