×

Artificiële Intelligentie heeft het afgelopen jaar een enorme vlucht genomen. Iedereen is inmiddels bekend met ChatGPT en op veel plekken en organisaties wordt deze vorm van generatieve AI (GAI) inmiddels gebruikt. Niet van echt te onderscheiden beelden worden genereerd door deze technologie en papers en boeken worden in een handomdraai samengevat. Waar en hoe wordt GAI al gebruikt?

In samenwerking met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn de afgelopen tijd dialogen gevoerd aan de hand van de Aanpak Begeleidingsethiek (ECP) met mensen op plekken waar de technologie al gebruikt wordt. Zo is er gekeken naar de mogelijke inzet van levensechte avatars voor communicatie met burgers door de politie, hulp van generatieve AI bij patiëntgesprekken in het ziekenhuis en het gebruik van ChatGPT door studenten in het onderwijs.

Op 14 december bent u vanaf 09.30 uur van harte welkom op de Conferentie Waardengedreven Dialogen – Generatieve AI bij de Koninklijke Schouwburg, Korte Voorhout 3 in Den Haag. Aan de hand van drie voorbeelden gaan we samen de dialoog aan over de inzet van generatieve AI in onze samenleving.

Toelichting programma

In het kader van de Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn de afgelopen tijd dialogen met de Aanpak Begeleidingsethiek (ECP) gehouden rondom de toepassing van generatieve AI.

Op de conferentie worden de resultaten van de dialogen gepresenteerd en gaan we met elkaar in gesprek over de geïdentificeerde waarden die hierbij een rol spelen. We gaan nader in op de handelingsperspectieven die zijn ontworpen door de betrokkenen om de waarden te borgen in de technologie, de implementatie daarvan in de omgeving en in het gebruik van GAI door ons als mens.

De resultaten van de sessies en de conferentie zijn input voor het visiedocument AI waar door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan wordt gewerkt.

Programma

09.30-10.00 uur 
Inloop 
 
10.00 – 10.05 uur 
Welkom door dagvoorzitter 
 
10.05 uur – 10.15 uur 
De Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren en Generatieve AI 
Wouter Welling, MT-lid Digitale Samenleving, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties 
 
10.15 – 10.25 uur 
Generatieve AI en de bredere context 
Jasper Kars, Beleidsmedewerker Data en AI, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
 
10.25 – 10.50 uur  
Generatieve AI in context: de Aanpak Begeleidingsethiek 
Daniël Tijink, MT-lid Ethiek en Strategie, ECP Platform voor de Informatiesamenleving 
 
10.50 – 11.30 uur 
De casussen: interviews met betrokkenen 

11.30 – 11.45 uur
Pauze

11.45 – 12.00 uur
Doe de doe-dialoog

12.00 uur – 12.30 uur
De resultaten van de casussen: effecten, waarden en handelingsopties

12.30 – 13.00 uur
Panelgesprek

13.00 uur
Afsluiting

13.00-14.00 uur
Netwerklunch