×

Op maandag 25 september van 12.30 tot 17.00 uur vindt de Conferentie Waardengedreven Dialogen: Digitale identiteit plaats bij de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Tijdens deze conferentie delen we de resultaten met u van de gevoerde dialogen rondom dit thema en gaan we in breder verband in gesprek hierover. De dialogen hebben plaatsgevonden in het kader van de Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Het afgelopen kwartaal zijn in het kader van de Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren vier dialogen gevoerd aan de hand van de Aanpak Begeleidingsethiek (ECP) over de ontwikkeling van id-wallets en het mogelijke gebruik hiervan in de praktijk. De dialogen zijn gevoerd met o.a. beleidsmedewerkers, ontwikkelaars, managers en met mensen die er in de toekomst mee te maken kunnen krijgen vanuit verschillende hoedanigheden, zoals burgers en professionals.

Locatie: Koninklijke Schouwburg, Korte Voorhout 3 in Den Haag
Tijd: 12.30 – 17.00 uur

U kunt zich aanmelden via deze link.

Toelichting programma
Grip hebben op het digitale leven is één van de vijf kernpunten uit de Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren. Daarom wordt er samen met wetenschappers, bedrijven en maatschappelijke organisaties gewerkt aan een veilige introductie van een betrouwbaar Europees digitaal identiteitssysteem; een door de overheid erkende id-wallet. Met de id-wallet kunnen gebruikers persoons- en bedrijfsgegevens opslaan en delen. Vanuit de overheid vraagt dit om maatregelen om belangrijke publieke waarden te borgen, zoals onder andere dataminimalisatie, veiligheid en privacy.

Omdat de verordening voor Europese digitale identiteit nog in ontwikkeling is en er nu nog geen door de overheid erkende id-wallets bestaan, zijn er tijdens de dialogen vier verschillende bestaande wallet-concepten verkend. Deze zijn verkend binnen vier contexten: leeftijdsverificatie bij de (online) verkoop van alcohol, het aanmaken van een account op een gameconsole en aanschaf van games voor 18+ vanuit de omgeving op de console en toegang tot sociale media. Ook is gekeken naar de uitgifte en controle van het digitale rijbewijs.

Programma

12.30 – 13.00 uur inloop

13.00 uur Opening en welkom

13.05 uur Introductie Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren
Ron Roozendaal, Directeur Digitale Samenleving en tevens plaatsvervangend directeur-generaal Digitalisering en Overheidsorganisatie, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

13.10 uur Digitale identiteit in context
Tim Speelman, Beleidsmedewerker Digitale identiteit, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

13.20 uur Waardengedreven dialogen: de Aanpak Begeleidingsethiek
Daniël Tijink, ontwikkelaar Aanpak Begeleidingsethiek, MT-lid Strategie en Ethiek, ECP | Platform voor de InformatieSamenleving

13.50 uur Betrokkenen aan het woord: toelichtingen casussen – contexten van de technologie

14.20 uur Doe de doe-dialoog

14.50 uur Pauze

15.00 uur De resultaten van de casussen: effecten, waarden en handelingsopties
Aldert de Jongste, moderator Aanpak Begeleidingsethiek, ECP | Platform voor de InformatieSamenleving

15.25 uur Panelgesprek en breder dialoog

15.55 uur Afsluiting

16.00-17.00 uur Netwerkborrel

Aanmelden
We kijken ernaar uit u te ontmoeten in de Koninklijke Schouwburg op maandag 25 september vanaf 12.30 uur. U kunt zich hier aanmelden.