×

Op donderdag 29 september organiseerde Vita Valley het SET-up Festival. SET staat voor Stimuleringsregeling E-Health Thuis. Het evenement was bedoeld voor alle projectteams met een reguliere, kleine, SET COVID-19 (2.0) -SET-subsidie en/of personen die te maken hebben met een dergelijke aanvraag.

Samen met de deelnemers ging Daniël Tijink tijdens de workshopronde van het SET-up Festival aan de slag met de Aanpak Begeleidingsethiek. De sessie was gericht op een toekomstbestendige arbeidsmarkt in de zorg. Daartoe worden binnen de zorg steeds vaker technologische innovaties ingezet, maar die dienen wel aan te sluiten bij de wensen, behoeften en vaardigheden van de zorgmedewerkers én de patiënt, cliënt of mantelzorger.

“Wat goed is aan de aanpak begeleidingsethiek is dat alle betrokken er bij worden gehaald. Dat blijven we ook in het project doen. De sessie is een vorm van sociale innovatie. Als je ziet wat het losmaakt; mensen voelen zich gehoord, de zorg is zo hiërarchisch.” – Deelnemer sessie

De Aanpak Begeleidingsethiek is een constructieve, participatieve methode die geworteld is in de praktijk. Samen met betrokkenen werd aan de hand van een concrete technologie in context nagedacht over de positieve en negatieve effecten, de achterliggende waarden en de handelingsopties met betrekking tot technologie, mens en omgeving om die waarden te borgen.