×

MBO professionals vormen de ruggengraat van de zorg. Zij werken als verpleegkundigen in oudereninstellingen, in de thuiszorg, in ziekenhuizen, de wijkverpleging et cetera. en ze krijgen hun opleiding op een van de talloze MBO-colleges die ons land rijk is. Op het gebied van zorg en welzijn en het gebruik van technologie hebben zich een aantal mensen verzameld onder leiding van Marianne Gardien die vanuit de MBO-raad verantwoordelijk is voor zorg en welzijn. De groep bestaat uit mensen die het onderwijs maken: onderwijsleiders, teammanagers, docenten verpleegkunde, docenten beroepspraktijkvorming, practoren (de lectoren in het MBO) en projectleiders zorgtechnologie.

Voor deze groep van 30 mensen heeft Daniël Tijink op 7 maart een inspiratiesessie gegeven. Na een korte inleiding over begeleidingsethiek is er over de eetrobot een oefensessie gedaan. Dat liep als een trein. Mooie positieve en negatieve effecten kwamen naar voren. Leidt een robot tot meer eenzaamheid of geeft het meer autonomie omdat je (ook) in je eentje kunt eten, als je dat wilt? En kun je voldoende vertrouwen op zo’n robot en wat vergt het van de zorgpersoneel? Een belangrijke waarde is ook eetplezier.

Uiteraard werden er ook handelingsopties bedacht bij die waarden. Heeft de eetrobot sensoren, zodat goed herkend kan worden wanneer iemand’s mond open is, en kan hij makkelijk aangestuurd? Ook voor de zorgorganisatie waren er tips. Wie is eigenlijk waarvoor verantwoordelijk? Voor de schoonmaak, voor het repareren, krijgen de professionals meer tijd en kunnen ze die invullen door meer ‘echte’ aandacht te geven in plaats van eten te geven?

Na afloop ging de groep uit elkaar om te praten over de aanpak en het nut ervan binnen het MBO.

Opgemerkt werd dat er de laatste tijd veel aandacht was voor technologische innovatie, maar dat in deze aanpak ook de sociale innovatie aandacht krijgt. De aanpak is heel gestructureerd en heel toepasbaar. Iemand voegde toe, dat het eigenlijk een opgave is voor het onderwijs om mensen van de werkvloer te betrekken bij het gebruik en de inrichting van nieuwe technologie en dat deze aanpak daar goed bij kan helpen.

Kan begeleidingsethiek toegepast worden in een les? Een van de mensen geeft aan nu bezig te zijn met het maken van een lesmodule, waarin het prima kan worden uitgewerkt. Je kunt het persoonlijk maken, hoe sta jij erin? En je kunt kiezen voor hoe organiseer je een dialoog met de belangrijkste betrokkenen. Te vaak grijpen we naar (eenzijdige) oplossingen, Belangrijk is dat de aanpak verschillende perspectieven ruimte geeft en dat combineert met probleemoplossend vermogen. Heel praktisch voor de verpleegkundige van nu.