×

Om organisaties concrete handvatten te bieden om technologie op een ethisch verantwoorde manier toe te passen, ontwikkelde ECP in 2019 vanuit de werkgroep Ethiek en digitalisering, de aanpak begeleidingsethiek. Deze constructieve, participatieve aanpak leidt tot handelingsopties die kunnen worden ingezet rondom een concrete technologische toepassing. In 2020 is de methode in workshopvorm veelvuldig en met succes gebruikt, onder andere door de politie, diverse zorgorganisaties en overheden, van ministeries tot gemeentes.

De handelingsopties zorgen ervoor dat het niet alleen bij praten blijft, maar dat de betreffende technologie op een letterlijk waarden-volle manier ingebed wordt in de dagelijkse gang van zaken binnen de organisatie of binnen een netwerk.

Om de samenleving in deze tijd van vele nieuwe technologische toepassingen op een constructieve manier met ethische vragen om te laten gaan, maken we graag mogelijk dat zoveel mogelijk organisaties gebruik kunnen maken van de aanpak begeleidingsethiek. De meeste sessies zijn begeleid door mensen van ECP, maar uiteraard kunnen ook anderen de aanpak leren toepassen. Daarvoor schreef ECP eind 2020 een handleiding voor moderatoren en is nu de mogelijkheid tot het volgen van een opleiding tot moderator. De opleiding is bedoeld voor mensen uit organisaties die met de aanpak aan de slag willen. Ervaring met het geven van workshops of begeleiden van dialogen wordt verondersteld.

Opleiding moderator begeleidingsethiek

De opleiding bestaat uit 2-3 dagdelen met theorie en praktische tips en twee keer oefenen in de praktijk met feedback van een ervaren moderator. De eerste keer als co-moderator bij een workshop, de tweede keer als moderator. ECP is trots te kunnen vertellen dat er twee opleidingstrajecten bij wijze van pilot gestart zijn. De eerste ronde werd gevolgd door consultants, die bezig zijn met ethiek, zoals vanuit Considerati of het Human Tech Institute.

In de tweede ronde namen juist mensen deel uit organisaties, die intern de aanpak willen toepassen. Samen vormen zij een learning community om ervaringen te delen en vernieuwingen door te voeren rondom de aanpak begeleidingsethiek. Bij voldoende belangstelling volgt een nieuwe ronde, waarschijnlijk net voor of na de zomer.

Voor meer informatie of interesse in de opleiding tot moderator begeleidingsethiek, neem contact op met Daniël Tijink.

Voor meer informatie zie ook de website over de aanpak begeleidingsethiek: www.begeleidingsethiek.nl.