×

In hoeverre beïnvloeden online anonimiteit en zichtbaarheid onze interacties en hebben ze effect op onze democratische waarden? Dit zijn steeds vaker gestelde vragen in zowel de media als de politiek. Welke rol kunnen technologieën voor online zichtbaarheid en anonimiteit innemen in het tegengaan van eventuele bedreigingen van onze democratie? En hoe verhouden deze technologieën zich tot fundamentele waarden zoals privacy en zelfbeschikking?

Op donderdag 15 februari vindt de ‘Conferentie Waardengedreven Dialogen – Anonimiteit & Zichtbaarheid online’ plaats van 11.45 – 17.00 uur in de Koninklijke Schouwburg, Den Haag.

Tijdens de conferentie gaan we in op de dialogen die zijn gevoerd in het kader van de Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze dialogen hebben plaatsgevonden met de Aanpak Begeleidingsethiek van ECP bij Meta, Pol.is en Hallo IJburg. Daar is gekeken naar de inzet van verschillende technologieën voor anonimiteit en zichtbaarheid van de identiteit van gebruikers en de effecten daarvan. De resultaten en handelingsperspectieven uit de dialogen passeren de revue en we gaan met elkaar in breder verband in gesprek.

Aanmelden

Voorlopig programma Conferentie Waardengedreven Dialogen – Anonimiteit & zichtbaarheid online

11.45 uur Inloop met lunch
12.30 uurWelkom door dagvoorzitter
Marjolijn Bonthuis – Programmadirecteur – ECP | Platform voor de InformatieSamenleving
12.35 uurDe Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren en anonimiteit & zichtbaarheid online
Désirée Geerts – MT-lid Digitale Samenleving – Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
12.45 uurAnonimiteit & zichtbaarheid online en beleid
Dorothy Adobea – Senior Beleidsmedewerker Online Desinformatie – Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
13.00 uurAnonimiteit & zichtbaarheid online in context: de Aanpak Begeleidingsethiek
Daniël Tijink – Programmamanager Ethiek en Digitalisering, MT-lid Ethiek en Strategie, ECP | Platform voor de InformatieSamenleving
13.25 uurDe casussen: interviews met betrokkenen
14.05 uurPauze
14.20 uurDoe de doe-dialoog
Daniël Tijink
14.35 uurDe resultaten van de casussen: effecten, waarden en handelingsopties
Edwin Borst – Moderator Aanpak Begeleidingsethiek, ECP | Platform voor de InformatieSamenleving
15.05 uurPanelgesprek
15.45 uurAfsluiting
15.50 uurNetwerkborrel
17.00 uurEinde bijeenkomst