×

Vilans, kennisorganisatie voor zorg en ondersteuning en ECP, platform voor de informatiesamenleving, gaan samenwerken! Zowel vanuit ECP als Vilans is er de ambitie om op een betrokken en verantwoorde manier om te gaan met technologie in de zorg. Deze samenwerking richt zich met name op het thema Digitale Zorg vanuit Vilans en de inzet van de Aanpak Begeleidingsethiek van ECP. 

De Aanpak Begeleidingsethiek is een constructieve en participatieve methode die vanuit waarden van de verschillende betrokkenen werkt. Samen wordt gekeken wat een technologische toepassing betekent voor de organisatie en de mensen, die er werken. En ook andersom, wat mensen en organisatie vragen van technologische toepassingen. In de afgelopen jaren is de aanpak bij meerdere zorgaanbieders in meerdere branches met succes (en plezier) gebruikt. 

Vilans heeft als doel het verbeteren van de langdurige zorg en digitale zorg is een hoofdthema. De mogelijkheden van technologische toepassingen zoals beeldschermzorg, bedsensoren en leefstijlmonitoring, etc. worden nog onvoldoende gebruikt. Daarnaast doet Vilans al jaren onderzoek naar, en kennisdeling over ethische vraagstukken en verantwoorde inzet van data en AI. Vilans en ECP willen daarom de Aanpak Begeleidingsethiek vaker inzetten en de lessen over technologische en sociale innovatie breed in de langdurige zorg beschikbaar maken.   

https://www.vilans.nl/thema-s/digitale-zorg: Henk Herman Nap & Dirk Lukkien

www.begeledingsethiek.nl Daniël Tijink