×

Op initiatief van Stedin is samen met ECP een sessie Begeleidingsethiek georganiseerd over het nieuwe planningssysteem Intra day. Het systeem is bedoeld om medewerkers van de afdeling Planning beter te ondersteunen. Daarvoor koppelt het systeem diverse data, waaronder data over de beschikbare monteurs, openstaande opdrachten, vaardigheden, locatie van de opdracht (GPS), de verwachte duur van de opdracht, de locatie van de monteur en de reistijd.

De belangrijkste verandering met het nieuwe systeem is dat de afdeling
Planning suggesties krijgt met betrekking tot de beschikbare monteurs, hun
actuele locaties en de geschatte eindtijd van de lopende opdracht.

De sessie vond plaats met verschillende deelnemers omtrent deze casus en heeft inzicht gegeven in de positieve en negatieve effecten van het nieuwe systeem, de achterliggende waarden en de mogelijke handelingsopties met betrekking tot mens, omgeving en technologie om deze waarden te borgen.

Het hele verslag is hier terug te lezen.