×

Zorginstelling Siza en Het Dorp organiseerde samen met ECP een workshop begeleidingsethiek om te kijken naar de praktisch ethische aspecten van de introductie van AI voor het Uitluisteren van cliënten gedurende de nacht.

Momenteel gebeurt het monitoren van cliënten gedurende de nacht voornamelijk door het uitluisteren op traditionele manier. Enkele gekwalificeerde medewerkers (centralisten) luisteren via microfoons mee en zijn alert op bijzondere afwijkende geluiden. Naast deze continue akoestische monitoring worden in toenemende mate camera’s ingezet en ook andere sensoren staan in de planning. Dit alles bij elkaar levert heel veel data op. De geautomatiseerde analyse van de data uit de sensors stelt de nachtbewaking (centralisten) in staat meer geïnformeerd en efficiënt acties uit te zetten.

Met behulp van de Aanpak begeleidingstechniek is gekeken naar mogelijke effecten van de toepassing en welke waarden een rol spelen. Vervolgens werd geïnventariseerd welke acties kunnen worden ondernomen om de positieve consequenties waar mogelijk te versterken of de negatieve impact op belangrijke waarden te beperken.

Bekijk het verslag van deze sessie hier.