×

Op initiatief van de provincie Overijssel is, samen met ECP, een workshop Begeleidingsethiek georganiseerd rondom de Kwaliteit Openbaar Bestuur (KOB) viewer.

De KOB viewer is een webscraping platform en systeem dat data uit verschillende openbare bronnen (kranten, Twitter en raadsverslagen) analyseert om het sentiment van de berichtgeving te bepalen. Dat doet het systeem per gemeente binnen de provincie Overijssel.

De inzet van deze workshop was bewust te worden van de ethische component van de KOB viewer, de procesmatige inbedding van ethiek in deze en andere casussen vanuit de provincie Overijssel en het verspreiden van de ontwikkeling van de KOB viewer binnen de provincie. Daartoe is met betrokken actoren nagedacht over de positieve en negatieve effecten van de KOB viewer, de achterliggende waarden en de handelingsopties met betrekking tot technologie, mens en omgeving.

De afdeling Bestuur & Concernzaken binnen de provincie Overijssel bereidt bestuurders voor op gemeentebezoek o.a. in het kader van toezicht. Zij proberen hierbij informatie te duiden. Dit gebeurde voorheen door handmatig diverse bronnen langs te gaan om actuele informatie op te halen. De volgende vragen ontstonden toen: hoe kan dit efficiënter met behulp van digitale tools? Hoe destilleer je de juiste informatie/data die behulpzaam kan zijn? Welke kenmerken liggen eraan ten grondslag? Vanuit deze behoefte is het experiment gestart in samenwerking met het ID-lab (intern) en Exocortex (extern). Hier is de KOB viewer uit ontstaan.

Lees hier het verslag van de sessie