×

Wat er online gebeurd heeft steeds vaker invloed op het fysieke leven. Om te zorgen voor een veilige regio en om te weten wat er speelt wordt binnen de veiligheidsregio het ‘sentiment’ in de regio geanalyseerd. Sinds enige tijd wordt er ook gekeken naar wat er online over Noord- en Oost- Gelderland wordt gezegd op sociale media als Facebook, Twitter en Instagram. Deze sessie was onderdeel van een reeks van waardengedreven dialogen geïnitieerd door het ministerie van BZK in samenwerking met ECP als onderdeel van de werkagenda waardengedreven digitalisering.

De technologie die wordt ingezet voor de sentimentanalyse is OBI4wan, een technologie die inzicht geeft in het sentiment dat op social media heerst rondom specifieke onderwerpen. Op die wijze kunnen mogelijke veiligheidsrisico’s worden ingeschat.

Om dieper in te gaan op wat de positieve en negatieve effecten van deze sentimentanalyse zijn is een workshop Begeleidingsethiek gehouden. Hieruit kwamen verschillende effecten en waarden, die vervolgens tot concrete handelingsopties leidden die de omgeving, mens en technologie kunnen begeleiden.

Het hele verslag is hier terug te lezen.