×

Op initiatief van de provincie Overijssel is, in samenwerking met ECP, een workshop Begeleidingsethiek georganiseerd rondom Intelligent Speed Adaptation (ISA).

ISA is een technologie die de verkeersveiligheid verbetert door te
adviseren over en/of in te breken op de rijsnelheid bij overschrijding van de ter
plekke geldende maximum snelheid. De adviserende versie van deze techniek
wordt binnenkort verplicht voor alle nieuwe auto’s. Vanaf 6 juli dit jaar moet
elk nieuw ontwikkelde voertuigtype voorzien zijn van dit
waarschuwingssysteem

Het doel van deze workshop was om deze technologie op een ethische manier toe te passen, die de kernwaarden van de betrokkenen zou waarborgen. Om dit te realiseren is met de betrokken actoren nagedacht over de positieve en negatieve effecten van ISA om samen tot nieuwe inzichten te komen.

Lees het hele verslag hier.