×

In september organiseerde provincie Noord-Brabant in samenwerking met ECP een sessie begeleidingsethiek over de casus ‘Het real-time meten van ammoniak emissies
bij varkenshouderijen’. De Provincie vindt een gezonde leefomgeving zeer belangrijk en om de doelstelling van een emissie loze landbouw te behalen, streeft ze naar een dalende trend in stik- en fijnstof emissies bij veehouderijen. De huidige meettechnieken van deze emissies, die van grote invloed zijn om beleidsdoel en -regels, zijn niet 100% nauwkeurig. Dit levert steeds meer kritiek op. De omgeving, de overheid en de veehouders willen graag meer grip krijgen op de daadwerkelijke situatie
en dus meer informatie ophalen uit metingen.

Deze casus gaat om een pilot waarin real-time, op detail niveau, ammoniakemissies
werden gemeten met sensoren geïnstalleerd in stallen (‘slimme stallen’). Uit
de pilot is gebleken dat de metingen sterk beïnvloed kunnen worden door
externe factoren zoals temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en windrichting
en -snelheid en dat er meer onderzoek nodig is voordat deze technologie
daadwerkelijk wordt toegepast in de praktijk.

Aanpak Begeleidingsethiek zet de inclusie van betrokken actoren centraal. Welke positieve en negatieve effecten spelen een rol, en hoe vertalen deze zich naar waarden en handelingsopties?
Het hele verslag kunt u hier terug lezen.