×

In het kader van de Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) werd op 18 januari 2024 i.s.m. ICTU en ECP een sessie met de Aanpak Begeleidingsethiek georganiseerd inzake Pol.is. Deze sessie was onderdeel van een reeks sessies waarin is gekeken naar het gebruik van verschillende technologieën en instrumenten die invloed hebben op zichtbaarheid dan wel anonimiteit online en de effecten daarvan op (publieke) waarden. En handelingsperspectieven om die waarden mee te nemen in de technologie, omgeving en onze omgang met de technologie als mens.

Pol.is is een open source online platform dat door de overheid kan worden ingezet om burgers te betrekken bij beleids- en besluitvorming. Een toepassing hiervan is de website Praatmeemetdeoverheid.nl, die momenteel door ICTU in het kader van een pilot wordt aangeboden. Uitgangspunt in deze eerste fase is het platform van Pol.is zoals dat nu is; dus met de functionaliteit, de lay-out en de teksten zoals die in de standaardversie beschikbaar zijn.

Belangrijk doel van deze workshop is na te gaan in hoeverre anonimiteit en zichtbaarheid bij de inzet van Pol.is een rol kunnen spelen. Ander doel is het inventariseren van andere effecten die het gebruik van Pol.is met zich mee kan brengen, welke waarden dit raakt en welke handelingsopties er zijn om het
middel zo goed mogelijk in te zetten.

Het hele verslag is hier te lezen.