×

Clouddiensten voor het onderwijs geven instellingen de mogelijkheid om leer- en werkprocessen in het onderwijs op een nieuwe manier te faciliteren. Met het groeiende gebruik van deze diensten is het daarom ook van belang na te gaan hoe deze op een verantwoorde manier ingezet kunnen worden. Om deze elementen te verkennen wordt aan de hand van één clouddienst de dialoog gevoerd.

Die clouddienst MijnOnderwijsportaal. Deze toepassing is gebouwd binnen Microsoft Office 365, die in de cloud toegang geeft tot verschillende systemen die gebruikt worden in de leer- en werkprocessen in het onderwijs. Met MijnOnderwijsportaal kunnen verschillende soorten gebruikers in het onderwijs (bestuurder, docent, leerling) via een portaal toegang krijgen tot de informatie en systemen die zij gebruiken van verschillende leveranciers (leerlingvolgsystemen, PSA-systeem, lesmethodes, leermateriaal, Microsoft Office 365-apps), en kunnen zij eenvoudiger communiceren. MijnOnderwijsportaal verbindt en ontsluit dus verschillende systemen, en geeft alle soorten gebruikers toegang vanaf elke plek of apparaat.

Het verslag van deze sessie is hier te bekijken.