×

In het kader van de Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) werd op 27 november 2023 i.s.m. Meta en ECP een sessie met de Aanpak Begeleidingsethiek georganiseerd inzake Authentic Name Policy (ANP). Deze sessie was onderdeel van een reeks sessies waarin is gekeken naar het gebruik van verschillende technologieën en instrumenten die invloed hebben op zichtbaarheid dan wel anonimiteit online en de effecten daarvan op (publieke) waarden. En handelingsperspectieven om die waarden mee te nemen in de technologie, omgeving en onze omgang met de technologie als mens.

Authentic Name Policy op Facebook betreft de eis van het gebruik van een authentieke naam om gebruik te maken van het platform. Dit hoeft niet de naam te zijn zoals vermeld op een paspoort, maar een naam waaronder je bekend bent in het dagelijkse leven. Schuttingtaal of scheldwoorden zijn niet toegestaan als naam en frequente wisseling van naam of het gebruik van een naam die al door iemand anders wordt gebruikt kan reden zijn voor nadere identificatie.

Tijdens de sessie zijn de verschillende effecten van ANP verkend en vanuit de achterliggende waarden handelingsperspectieven ontworpen. Het verslag is hier terug te lezen.