×

Op 24 mei 2022 organiseerden het LUMC, het Erasmus MC, de Erasmus Universiteit Rotterdam en de Universiteit Utrecht/ TNO een sessie begeleidingsethiek over de casus ‘De inzet van big data in de eerste 1.000 dagen na conceptie van kinderen in Nederland’. Deze sessie is de eerste in een reeks van drie sessies die over deze casus gehouden zullen worden.

Er zijn veel factoren die van invloed zijn op een goede start, zoals: roken, armoede, sociale problematiek, arbeidsomstandigheden, ongezond eten, psychische problematiek, lage gezondheidsvaardigheden of stress door bestaans-en inkomensonzekerheid.
Om (ongeboren) kinderen de best mogelijke start te geven kan er gebruik gemaakt worden van ‘big data’. Big data bestaat uit grote hoeveelheden bestaande gegevens over de zwangerschap, de kinderleeftijd en ouders. Op basis van deze gegevens kunnen modellen gecreëerd worden die voorspellingen doen over het verloop van de zwangerschap, en de ontwikkeling en gezondheid van een kind, ook op haar/zijn latere leeftijd.

Zorgverleners kunnen deze voorspellende modellen gebruiken in de praktijk. We ontwikkelen daarvoor een beslissingsondersteunende ‘tool’ (een hulpmiddel), een computersysteem genaamd JAMES.

Welke ethische waarden zijn gerelateerd aan de implementatie van JAMES? En vanuit welke effecten kunnen die zichtbaar gemaakt worden?

Het hele verslag is hier terug te lezen.