×

Dit project is ontstaan in samenwerking tussen de afdelingen Radiologie en KNO. Het doel is om geautomatiseerde volumebepalingen te realiseren en uiteindelijk een predictiemodel te creëren, op basis van LUMC data. Dit AI-model zal voorspellingen doen over een individueel groeipatroon en kan uiteindelijk gebruikt worden voor het opstellen van een behandelplan op maat. Een brughoektumor, is een goedaardig gezwel uitgaande van de omhulling van de gehoor- en evenwichtszenuw. Er zijn in Nederland ca. 350 nieuwe gevallen per jaar. Het LUMC behandelt ca. 200 patiënten met deze tumoren. Hoewel de tumor goedaardig is, kunnen er negatieve bijeffecten optreden bij groei van de tumor. Dit gaat vaak om gehoor- en/of eventwichtsverlies, aangezichtsverlamming, een gevoelloos gelaat. De mate en richting van groei bepaalt de keuze van behandeling.

Een wens van radiologen en KNO-artsen is om het volume van de tumor, groeisnelheid, en andere kwantitatieve gegevens beschikbaar te hebben, maar met de huidige technologie is dat te tijdrovend en daardoor ook te duur. In eerste instantie wordt het AI-model ingezet om de bestaande werkwijze te verbeteren. De ontwikkeling van het predictiemodel is nog in het stadium van dataverzameling. De verwachting is dat de ontwikkeling en toepassing van dit AI-model voordelen op zal leveren op het gebied van kwaliteit van zorg en leven, capaciteitsbesteding, werklast, kosten en op het voorkomen van onnodig frequent onderzoek bij patiënten.

Het verslag van deze sessie is hier te bekijken.