×

Op 29 november 2023 organiseerde ECP op initiatief van het team van werkpakket 1 (WP1) van het LEAPfROG-project (Amsterdam UMC) een sessie begeleidingsethiek over de casus ‘Detecteren van medicatie-gerelateerde nierschade met behulp van routinematig verzamelde zorgdata’. Aan de workshop namen 18 personen deel onder leiding van Pieter van Kuilenburg en Daniël Tijink (ECP).

De sessie werd georganiseerd in het kader van het door NWO gefinancierde wetenschappelijk project LEAPfROG. LEAPfROG staat voor LEveraging real-world dAta to optimize PharmacotheRapy outcomes in multimOrbid patients by using machine learning and knowledGe representation methods.

Het doel van het LEAPfROG-project is om met behulp van routinematig verzamelde zorgdata en innovatieve technologie tot verbeterde inzichten te komen over welke geneesmiddelen veilig en effectief zijn voor patiënten met meerdere chronische aandoeningen (multimorbiditeit).

Het hele verslag is hier terug te lezen.