×

In het kader van de Werkagenda Waardengedreven Digitaliseren van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) werd op 7 februari 2024 i.s.m. Hallo Ijburg en ECP een sessie met de Aanpak Begeleidingsethiek georganiseerd inzake identificatie op het bewonersplatform Hallo IJburg. Deze sessie was onderdeel van een reeks sessies waarin is gekeken naar het gebruik van verschillende technologieën en instrumenten die invloed hebben op zichtbaarheid dan wel anonimiteit online en de effecten daarvan op (publieke) waarden. En handelingsperspectieven om die waarden mee te nemen in de technologie, omgeving en onze omgang met de technologie als mens.

De casus Hallo Ijburg ging over de introductie van een echt-badge systeem op het platform ‘Hallo IJburg’ om gebruikers te identificeren die ook echt op Ijburg wonen en zo de legitimiteit van stemmen te vergroten. Middels de workshop Begeleidingsethiek hebben de deelnemers de effecten van technologie voor bewonersidentificatie en de ethische implicaties daarvan verkend. Er zijn verschillende handelingsopties ontworpen door de deelnemers, gericht op technologie, omgeving en menselijk gedrag, om de toepassing van de echt-badge en het platform te verbeteren.

Het hele verslag is hier te lezen.