×

In oktober organiseerde de gemeente Zwolle samen met ECP een sessie Begeleidingsethiek over de casus ‘3DNL’. 3DNL is een product van Cyclomedia en heeft als doel om een fotorealistisch beeld te geven van de gemeente Zwolle.

De technologie combineert point Cloud data met foto’s om zo een fotorealistisch beeld te geven van de gemeente Zwolle. Door die punten aan elkaar te rekenen, ontstaat een 3D-objectenbestand (3D-volumen en -oppervlakken). Dat wordt ook wel een mesh genoemd. Gebruikers van 3DNL kunnen zelf navigeren door 3DNL, het is dus geen statische foto.

Om in samenspraak met de betrokken actoren te inventariseren wat er gedaan dient te worden om de technologie verder in de gemeente te implementeren is, op initiatief van gemeente Zwolle, deze sessie georganiseerd. Met de betrokken actoren is gekeken naar de positieve en negatieve effecten die de technologie kan hebben en welke waarden daarachter liggen. Vervolgens is nagedacht over de eventuele aanpassingen die gedaan kunnen worden met betrekking tot de app zelf, het gebruik van de app door de betrokkenen en de organisatie.

Het hele verslag is hier terug te lezen.