×

Om te weten wat er in de stad speelt en inwoners beter te infomeren, wordt het ‘sentiment’ in de stad gemeten en geanalyseerd. Hiervoor zijn tools beschikbaar die systematisch in kaart brengen wat er online over Eindhoven wordt gezegd op sociale media als Facebook, LinkedIn, Twitter en Instagram. Met een sentimentanalyse, online social media monitoring, worden communicatie-uitingen geanalyseerd (welk medium werkt het beste) en is er contact met inwoners (webcare).

Om dieper in te gaan op wat de positieve en negatieve effecten van deze sentimentanalyse zijn is een workshop Begeleidingsethiek gehouden. Hieruit kwamen verschillende effecten en waarden, die vervolgens tot concrete handelingsopties leidden die de omgeving, mens en technologie kunnen begeleiden.

Deze sessie was onderdeel van een reeks van waardengedreven dialogen geïnitieerd door het ministerie van BZK in samenwerking met ECP als onderdeel van de werkagenda waardengedreven digitalisering. Het hele verslag is hier terug te lezen.