×

Op 15 mei 2023 organiseerde Gemeente Breda op initiatief van de afdeling Veiligheid & Leefomgeving een sessie begeleidingsethiek over de casus ‘sentimentanalyse op social media’. Deze sessie was de eerste in een reeks van waardengedreven dialogen geïnitieerd door het ministerie van BZK in samenwerking met ECP als onderdeel van de werkagenda waardengedreven digitalisering.

Om te zorgen voor een veilige stad wordt al langer binnen de gemeentelijke organisatie van Breda het ‘sentiment’ in de stad geanalyseerd. Voorheen altijd ‘offline’: er wordt gekeken naar wat er wordt gezegd, wat men ziet op straat en wat er verschijnt in kranten en tijdschriften. Sinds enige tijd wordt er ook gekeken naar wat er online over Breda wordt gezegd media als via Facebook, Twitter en Instagram. Op die wijze kunnen mogelijke veiligheidsrisico’s worden ingeschat.

Deze sentimentanalyse is een instrument naast andere instrumenten; zoals camerabeelden, de druktemonitor, sensordata. Met name de ‘wordcloud’ van het programma Coosto geeft een goede indruk wat het sentiment is wat op social media heerst. Er zal echter nooit alleen op de informatie uit Coosto worden gehandeld. Coosto geeft de resultaten van zoektermen van de social media kanalen Facebook, Twitter en Instagram.

Om dieper in te gaan op wat de positieve en negatieve effecten van deze sentimentanalyse zijn is een workshop Begeleidingsethiek gehouden. Hieruit kwamen verschillende effecten en waarden, die vervolgens tot concrete handelingsopties leidden die de omgeving, mens en technologie kunnen begeleiden.

Het hele verslag kan je hier teruglezen.