×

Op 8 februari 2024 organiseerde de gemeente Amsterdam in het kader van de Adviesfunctie Verantwoord Datagebruik van het programma Interbestuurlijke Datastrategie van de Digitale Overheid een sessie Begeleidingsethiek over de casus ‘Opsporen gestolen voertuigen door de inzet van scanauto’s’.

In 2017 is bij de gemeente Amsterdam een pilot gestart waarbij camerabeelden van de scanauto’s van parkeerbeheer tevens werden ingezet voor het opsporen van gestolen auto’s. Dit gebeurde door de kentekens van alle gescande voertuigen te koppelen aan de gestolen voertuigendatabase van het RDW. Matches werden vervolgens automatisch doorgegeven aan de politie.

Na ongeveer vijf jaar is deze pilot gestaakt. Hoewel met deze werkwijze 40 à 50 gestolen voertuigen per jaar werden opgespoord, was er twijfel gerezen over de verenigbaarheid van de aanpak met de privacywetgeving. Om deze reden is besloten om eerst de juridische en ethische implicaties van de aanpak goed in beeld te brengen, om op basis hiervan te kunnen besluiten over een vervolg op de pilot.

De meerwaarde van de inzet van scanauto’s voor de opsporing van gestolen auto’s ten opzichte van de reeds bestaande mogelijkheden (o.a. met ANPR camera’s boven de wegen) is dat hiermee ook geparkeerde auto’s meegenomen kunnen worden. Daarnaast zou de techniek ook kunnen worden gebruikt voor auto’s die om een andere reden gesignaleerd staan. Hoewel de techniek om de eerder gestaakte pilot een vervolg te geven beschikbaar is, betekent de inzet ervan dat een aantal expliciete keuzes moeten worden gemaakt over de wijze waarop de toepassing gaat plaatsvinden. Een voorbeeld hiervan is de vraag de koppeling van gegevens zich moet uitstrekken tot alle gescande kentekens, of alleen die kentekens waarvoor de parkeerheffing niet betaald is. Ander voorbeeld is de vraag hoe omgegaan moet worden met informatie die naast het kenteken verzameld wordt, zoals omgevingsbeelden.

Doel van deze sessie in beeld te brengen wat de positieve en negatieve effecten van de verschillende opties zijn en hoe een eventueel vervolg op de pilot zo goed mogelijk kan worden ingericht.

Lees hier het hele verslag.