×

Op 6 juli organiseerde de Gemeente Amersfoort in samenwerking met ECP een sessie Begeleidingsethiek over het digitaal rijbewijs. Deze sessie was onderdeel van een reeks waardengedreven dialogen geïnitieerd door het ministerie van BZK in samenwerking met ECP als onderdeel van de werkagenda waardengedreven digitalisering.

Deze sessie Begeleidingsethiek betrof de invoer van het digitale rijbewijs, met daarbij extra aandacht voor het proces van uitgifte. Het digitale rijbewijs, dat in een app op je smartphone staat, wordt straks in heel Europa uitgegeven en zal naast het fysieke rijbewijs bestaan.

Het hele verslag is hier terug te lezen.