×

Op 9 juni organiseerde Gall&Gall samen met ECP een sessie begeleidingsethiek over de casus ‘Leeftijdsverificatie met digitale identiteit bij (online) alcoholverkoop’. Deze sessie was onderdeel van een reeks waardengedreven dialogen geïnitieerd door het ministerie van BZK in samenwerking met ECP als onderdeel van de werkagenda waardengedreven digitalisering.

Gall&Gall biedt haar klanten omni-channel convenience. Dit betekent dat klanten via verschillende kanalen alcohol kunnen bestellen. Via deze kanalen wordt al leeftijdscontrole ingezet. Tijdens de sessie Begeleidingsethiek is verkend wat de effecten kunnen zijn bij de inzet van digitale identiteit voor
leeftijdscontrole.

Door de groep zijn verschillende actoren, positieve en negatieve effecten benoemd. Zo zou een positief effect kunnen zijn dat het met deze technologie moeilijker wordt voor mensen onder de 18 om aan alcohol te komen. Een mogelijk negatief effect zou daarentegen kunnen zijn dat hoe strenger de controle wordt, hoe interessanter het wordt om te ‘smokkelen’ en op illegale wijze alcohol te krijgen.

Alle andere positieve en negatieve effecten, met achterliggende waarden en handelingsopties zijn hier terug te lezen.