×

In de tweede helft van 2019 heeft Politie Nederland het verzoek gedaan aan ECP om met begeleidingsethiek aan de slag te gaan in de concrete politiecontext. De behoefte was om meer over deze benadering van ethiek te leren en te ervaren of dit passend zou zijn voor de politie. Daartoe zijn twee ethiektafels georganiseerd.

Tijdens de ethiektafels is in twee dagdelen de Aanpak Begeleidingsethiek besproken en is de Aanpak toegepast op twee concrete cases:
• Case I betrof de inzet van sensing tegen mobiel banditisme in het outlet center Roermond.
• Case II betrof de inzet van gezichtsherkenning ter ondersteuning van de bestrijding van vandalisme en spreekkoren in de JC Arena, Amsterdam.

De tafels hadden ca. vijftien deelnemers, waarvan vijf de vaste voorbereiding en begeleiding vormden op beide dagen. Vanuit de politie was er vertegenwoordiging van operatien, programmamanagement Intelligence, Politieacademie, de FG, Directie operatien en directie IV waaronder de Gegevensautoriteit. De ethiektafels zijn begeleid door twee specialisten van ECP.

De casussen en de evaluatie daarvan zijn terug te lezen in dit verslag.