×

Digitalisering en technologisering veranderen onze steden, regio’s en dorpen de komende jaren ingrijpend. Maar welke instrumenten hebben we nodig om dat op een zo goed mogelijke manier te laten verlopen? Zodat we de leefbaarheid in onze steden kunnen vergroten en onze democratische waarden kunnen borgen. In de City Deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ ontwikkelen, toetsen en implementeren ruim zestig partners vanuit overheidsinstanties, gemeentes en het bedrijfsleven die instrumenten. Een van de instrumenten is de Crowd Safety Manager van het softwarebedrijf Argaleo, die begon met de procesvraag: Hoe kun je drukte in steden managen, zodat het coronavirus zich minder gemakkelijk kan verspreiden?

Met behulp van de Aanpak begeleidingstechniek is gekeken naar positieve en negatieve effecten van de invoer en het gebruik van Crowd Safety Manager en welke waarden een rol spelen. De ethische borging van de tools is namelijk net zo belangrijk als de ontwikkeling van de tools zelf, omdat alleen dan de kansen optimaal worden benut en de stad democratischer en leefbaarder wordt.

Lees het verslag van deze sessie hier.