×

Om aan de wettelijke taak te blijven voldoen dient het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over kwalitatief hoogwaardige, betrouwbare en onafhankelijke statistische informatie te beschikken. De traditionele databronnen die het CBS gebruikt, zijn steeds minder toereikend. Het uitbreiden van de toegang tot nieuwe databronnen is daarom noodzakelijk. Deze nieuwe databronnen zijn vaak in handen van private partijen, voor wie het niet altijd direct in het eigen belang is om deze (op het gewenste detailniveau) met het CBS te delen. Bovendien hebben bedrijven zorgen over databeveiliging, privacyaspecten en hun concurrentiepositie wanneer andere partijen de beschikking krijgen over hun gegevens.

Eén van de databronnen die in het bezit is van zogenaamde private partijen is data over reizigerspatronen in het openbaar vervoer, ofwel: OV-data. Deze data is in handen van de (decentrale) vervoerders die in Nederland het personenvervoer per spoor, tram, bus en metro verzorgen. De informatiebehoefte op het gebied van het openbaar vervoer volgt voor een deel rechtsreeks uit de taak die het CBS heeft om input te leveren aan Europese Commissie voor het samenstellen van Europese statistieken. Daarnaast heeft het CBS behoefte aan OV-data als input voor het leveren van informatie voor beleid en besluitvorming van de Nederlandse overheid.

In samenwerking met ECP heeft het CBS een sessie Begeleidingsethiek georganiseerd omtrent deze casus. Daarbij is met betrokken actoren welke positieve en negatieve effecten kunnen voor komen wanneer het CBS toegang krijgt tot OV-data, welke waarden daarachter liggen en zijn er handelingsopties gegenereerd om deze waarden te borgen. Lees het verslag hier.