×

Op 21 maart 2023 vond bij Alliander een workshop begeleidingsethiek plaats inzake quantumcomputing bij het N-1 principe. De workshop vond plaats als onderdeel van de Exploratory Quantum Technology Assessment (EQTA) van het Centre for Quantum and Society, onderdeel van Quantum Delta Nederland, en borgt de Dialoogfase van de EQTA. De deelnemers zijn in gesprek gegaan over wie er betrokken zijn (actoren) bij de inzet en de toepassing van quantumtechnologie op het N-1 principe. Ook hebben zij zich gebogen over de positieve en negatieve effecten van deze inzet, en benoemden zij belangrijke waarden waar rekening mee gehouden moet worden bij de inzet van een dergelijke toepassing. Het gehele verslag is hier te lezen.

De maatschappelijke context van de toepassing van quantumtechnologie op het N-1 principe
Liander wil als netbeheerder veiligheid en leveringszekerheid bieden. Om dat te kunnen waarborgen ontwerpt Liander het elektriciteitsnetwerk volgens het N-1 principe: wanneer één onderdeel van het netwerk uitvalt, moeten de andere onderdelen van het netwerk dit kunnen opvangen. Wanneer er bijvoorbeeld een elektriciteitskabel bij een woonwijk kapot wordt getrokken door een graafmachine, moet er snel geschakeld worden zodat de stroom over andere kabels alsnog in de woonwijk terecht kan komen. Op deze wijze blijft de leveringszekerheid gewaarborgd op een veilige manier. Was het
niet mogelijk geweest om de alternatieve route te vinden voor de stroom die door de kapotte kabel liep? Dan voldeed het netwerk hier niet aan het N-1 principe, en hebben de bewoners van de woonwijk daar last van.

In de ontwerpfase wordt veel gerekend aan het N-1 principe, bijvoorbeeld wanneer een nieuwe klant wordt aangesloten of wanneer een nieuw station geplaatst wordt. Ook bij het inpassen van nieuwe klantvragen wordt getoetst of het net nog steeds verschakeld kan worden. Deze berekeningen kosten veel tijd en rekenkracht. Het is met huidige bewezen methodes moeilijk om dit te verbeteren. Daar komt bij dat er meer en meer N-1 berekeningen worden uitgevoerd vanwege de toenemende vraag naar elektriciteit in de energietransitie. Hoe kunnen we met deze kwestie omgaan?

Quantumcomputing bij het N-1 principe
Quantumcomputing is een nieuwe technologie die hier mogelijk verandering in kan gaan brengen. De belofte van quantumcomputers is groot, en onderzoek naar de toepassing van deze nieuwe technologie groeit. Alliander draagt ook bij aan de kennisontwikkeling, specifiek in de context van de energiewereld en netbeheer. Samen met het Quantum Application Lab doet Alliander een onderzoek naar de toepassing van quantumtechnologie rondom de N-1 doorrekeningen op kabelniveau.